Rodák z Vítkovíc, pôv. menom Karel Schmidke, žil od skorej mladosti v Bosne, po vzniku ČSR sa presťahoval na Slovensko. V roku 1935 bol zvolený za poslanca Národného zhromaždenia ČSR za komunistickú stranu. V roku 1939 emigroval do Sovietskeho zväzu, v roku 1943 bol vyslaný na Slovensko organizovať protifašistický odboj. Spolu s G. Husákom a L. Novomeským obnovili ilegálne vedenie KS na Slovensku, ktoré pripravilo Vianočnú dohodu so zástupcami občianskeho odboja. K. Šmidke bol v čase SNP menovaný hlavným veliteľom partizánskych oddielov. Po vojne ho zvolili do československého parlamentu. Napriek moravskému pôvodu bol v roku 1950 obvinený z buržoázneho (slovenského) nacionalizmu, odvolali ho z postu predsedu SNR, vylúčili ho z Ústredného výboru KSČ, musel rezignovať na politickú činnosť, poslanecký mandát mu ponechali. Pred ostrejšou verejnou perzekúciou ho asi chránila silná pozícia vo Zväze slovenských partizánov. Ale ... Zomrel 15. decembra 1952 v bratislavskej nemocnici. V poslaneckom vlaku z Prahy do Košíc bol pravdepodobne otrávený vínom. Hneď po príchode do Košíc zahynul čašník z vlaku po zrážke s neznámym autom.
Pohreb K. Šmidkeho sa vykonal v brnenskom krematóriu. V čase po jeho rehabilitácii mu tam usporiadali dodatočný skromný štátny pohreb a vytvorili hrobové miesto s malým pomníkom. Po založení krematória v Bratislave mu v Urnovom háji v roku 1971 pripravili nové hrobové miesto pre urnu s popolom.
Figurálny bronzový pomník v nadživotnej veľkosti na vysokom žulovom podstavci osadili Karolovi Šmidkemu v ružinovskom Parku Andreja Hlinku, ktorý bol pôvodne koncipovaný ako Park Karola Šmidkeho. Pri otvorení parku pomník odhalil 26. augusta 1979 prezident Československa Gustáv Husák. Autormi pomníka sú sochár Vojtech Remeň a architekt Ferdinand Milučký.
V Bratislave má K. Šmidke pamätnú tabuľu na Dostojevského rade a ďalšia pamätná tabuľa z roku 1967 bola na asanovanej budove Tesly na Račianskej ulici.

 

Igor Schmidt, Martin Krno: Karol Šmidke - Nedocenená osobnosť novodobých slovenských dejín I. - IV., 3. 2. 2018 - 17. 2. 2018, in: noveslovo.sk

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy