Janko Čmelík sa narodil v Starej Pazove (dnes Srbsko) v slovenskej rodine. Od roku 1935 bol komunistom. Po obsadení Juhoslávie Nemeckom a jeho spojencami v apríli 1941 bol Janko Čmelík ako významný komunistický funkcionár Nemcami odvlečený do zajateckého tábora v Küstrine, odkiaľ sa mu podarilo ujsť a vrátiť domov. Zatiaľ sa na dvoch pätinách rozlohy Juhoslávie etablovalo samostatné Chorvátsko a Stará Pazova sa stala jeho súčasťou. Čmelík riadil miestnu ilegálnu odbojovú činnosť podľa pokynov vedenia ilegálnej komunistickej strany. V septembri 1941 zakladá diverznú skupinu. Po vyzradení bol 17. novembra zatknutý, druhý deň bol pri pokuse o útek postrelený. V nemocnici bol prísne strážený. Pred súdom bol vypočúvaný za použitia mučiacich prostriedkov. V Sriemskej Mitrovici ho odsúdili a tam i popravili spolu s ďalšími partizánmi na miestnom cintoríne 12. mája 1942. Dňa 25. októbra 1943 podpísal Josip Broz Tito rozhodnutie národnooslobodzovacích orgánov o vyhlásení Janka Čmelíka za Národného hrdinu Juhoslávie.
V Bratislave Jankovi Čmelíkovi odhalili 14. septembra 1973 bronzovú pamätnú tabuľu s bustou na fasáde panelového domu na Čmelíkovej ulici. Jej autorom bol sochár Rastislav Miklánek.
V Starej Pazove má Janko Čmelík pamätnú tabuľu na rodnom dome na ulici po ňom pomenovanej a v parku neďaleko slovenského evanjelického kostola má bronzovú sochu z roku 1949 v podobe partizána.

 

Jozef Koči: Stručný sprievodca revolučnými tradíciami Bratislavy, Bratislava 1989, str. 21

Blízke pamätníky

Kamerové systémy