Janko Čmelík sa narodil v Starej Pazove (dnes Srbsko) v slovenskej rodine. Od roku 1935 bol komunistom. Po obsadení Juhoslávie Nemeckom a jeho spojencami v apríli 1941 bol Janko Čmelík ako významný komunistický funkcionár Nemcami odvlečený do zajateckého tábora v Küstrine, odkiaľ sa mu podarilo ujsť a vrátiť domov. Zatiaľ sa na dvoch pätinách rozlohy Juhoslávie etablovalo samostatné Chorvátsko a Stará Pazova sa stala jeho súčasťou. Čmelík riadil miestnu ilegálnu odbojovú činnosť podľa pokynov vedenia ilegálnej komunistickej strany. V septembri 1941 zakladá diverznú skupinu. Po vyzradení bol 17. novembra zatknutý, druhý deň bol pri pokuse o útek postrelený. V nemocnici bol prísne strážený. Pred súdom bol vypočúvaný za použitia mučiacich prostriedkov. V Sriemskej Mitrovici ho odsúdili a tam i popravili spolu s ďalšími partizánmi na miestnom cintoríne 12. mája 1942. Dňa 25. októbra 1943 podpísal Josip Broz Tito rozhodnutie národnooslobodzovacích orgánov o vyhlásení Janka Čmelíka za Národného hrdinu Juhoslávie.
V Bratislave Jankovi Čmelíkovi odhalili 14. septembra 1973 bronzovú pamätnú tabuľu s bustou na fasáde panelového domu na Čmelíkovej ulici. Jej autorom bol sochár Rastislav Miklánek.
V Starej Pazove má Janko Čmelík pamätnú tabuľu na rodnom dome na ulici po ňom pomenovanej a v parku neďaleko slovenského evanjelického kostola má bronzovú sochu z roku 1949 v podobe partizána.

 

Jozef Koči: Stručný sprievodca revolučnými tradíciami Bratislavy, Bratislava 1989, str. 21

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy