Eugen Guderna, organizátor revolučného mládežníckeho zväzu v Bratislave, sa narodil v Nitre, zomrel v koncentračnom tábore v Mauthausene. Od roku 1939 bol členom komunistickej strany. V jeho byte sa v roku 1941 tlačil ilegálny časopis Mor ho! V roku 1942 ho zatkli a odsúdili na 5 rokov. Začiatkom roka 1945 Nemecká bezpečnostná polícia prevzala internovaných zo slovenských väzníc, Gudernu zaradila do transportu väzňov do Mauthausenu, ktorý odišiel z Bratislavy 19. februára. Guderna sa z koncentračného tábora už nevrátil.
V Bratislave na Nevädzovej ulici pri škole, ktorá niesla jeho meno, mu 2. apríla 1981 odhalili pomník. Je ním bronzová busta na členenom kamennom pylóne. Autormi pomníka sú akademický sochár Rastislav Miklánek a architektka Barbora Beisetzerová. V Bratislave mal pamätnú tabuľu s reliéfnym portrétom na dnes asanovanom dome na Štefánikovej ulici a ďalšiu na Leteckej ulici.

 

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy