Eugen Guderna, organizátor revolučného mládežníckeho zväzu v Bratislave, sa narodil v Nitre, zomrel v koncentračnom tábore v Mauthausene. Od roku 1939 bol členom komunistickej strany. V jeho byte sa v roku 1941 tlačil ilegálny časopis Mor ho! V roku 1942 ho zatkli a odsúdili na 5 rokov. Začiatkom roka 1945 Nemecká bezpečnostná polícia prevzala internovaných zo slovenských väzníc, Gudernu zaradila do transportu väzňov do Mauthausenu, ktorý odišiel z Bratislavy 19. februára. Guderna sa z koncentračného tábora už nevrátil.
V Bratislave na Nevädzovej ulici pri škole, ktorá niesla jeho meno, mu 2. apríla 1981 odhalili pomník. Je ním bronzová busta na členenom kamennom pylóne. Autormi pomníka sú akademický sochár Rastislav Miklánek a architektka Barbora Beisetzerová. V Bratislave mal pamätnú tabuľu s reliéfnym portrétom na dnes asanovanom dome na Štefánikovej ulici a ďalšiu na Leteckej ulici.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy