Pochádzal z chudobnej talianskej rodiny, vyštudoval za kňaza, založil domov pre chlapcov z ulice. Založil Spoločnosť sv. Františka Saleského, ktorá pokračovala v zakladaní domovov pre chlapcov po celom svete. Roku 1934 bol vyhlásený za svätého. Roku 1924 prišli saleziáni na Slovensko a v rokoch 1932 až 1933 postavili priestrannú kaplnku a ústav v Bratislave na Miletičovej ulici, ale po roku 1948 prišlo k prerušeniu ich diela.

Nad saleziánskou budovou sa týčilo 4,5 m veľké vápencové súsošie Don Bosca, ktoré tam osadili v júni 1934. Jeho autorom bol akademický sochár Alojz Rigele, ktorý skulptúru vytesal za necelý mesiac. Socialistický režim ju dal odstrániť v roku 1956 popri iných prestavbách areálu. V roku 1991 vrátili ústav saleziánom, ktorý si pri ňom postavili v rokoch 1995 až 1997 kostol, pred ktorý umiestnili novú bronzovú sochu Dona Bosca v roku 1997. Jej autorom je sochár Teodor Baník.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy