Pochádzal z chudobnej talianskej rodiny, vyštudoval za kňaza, založil domov pre chlapcov z ulice. Založil Spoločnosť sv. Františka Saleského, ktorá pokračovala v zakladaní domovov pre chlapcov po celom svete. Roku 1934 bol vyhlásený za svätého. Roku 1924 prišli saleziáni na Slovensko a v rokoch 1932 až 1933 postavili priestrannú kaplnku a ústav v Bratislave na Miletičovej ulici, ale po roku 1948 prišlo k prerušeniu ich diela.

Nad saleziánskou budovou sa týčilo 4,5 m veľké vápencové súsošie Don Bosca, ktoré tam osadili v júni 1934. Jeho autorom bol akademický sochár Alojz Rigele, ktorý skulptúru vytesal za necelý mesiac. Socialistický režim ju dal odstrániť v roku 1956 popri iných prestavbách areálu. V roku 1991 vrátili ústav saleziánom, ktorý si pri ňom postavili v rokoch 1995 až 1997 kostol, pred ktorý umiestnili novú bronzovú sochu Dona Bosca v roku 1997. Jej autorom je sochár Teodor Baník.

 

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Chovan - Kalinaj - Jaško, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy