Na bratislavskom Martinskom cintoríne pochovávali na smrť odsúdených väzňov, popravených vo väzení Justičného paláca. Na symbolickom hrobe politických väzňov, zriadenom Konfederáciou politických väzňov Slovenska v roku 2002, bola osadená pamätná tabuľa popraveným Tomášovi Chovanovi, Pavlovi Kalinajovi a Bernardovi Jaškovi, ktorých hroby sa nezachovali. Donorom tabule bola KPVS, 27. októbra 2021 ju spoločne odhalili bývalý politický väzeň Branislav Tvarožek a Zuzana Onderíková, neter umučeného politického väzňa Ivana Roštára. Dodatočný cirkevný pohrebný obrad za zomrelých vykonal farár z Dlhých Dielov Štefan Herényi.
Tomáš Chovan (*1926) poručík československej armády ušiel do Rakúska v máji 1948. V službe slovenskej emigrácie sa niekoľkokrát ilegálne vrátil na Slovensko. Ozbrojeného ho zadržali 31. marca 1950 v Bratislave. V spoločnom súdnom procese s dvadsiatkou osôb len Chovan dostal výnimočný trest smrti. Popravili ho 8. novembra 1951.
Pavol Kalinaj (*1915) a Bernard Jaško (*1923), príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, varovali kňazov pred pripravovanými perzekúciami, materiál spravodajského charakteru pomocou sprostredkovateľov poskytli výzvednej službe americkej armády. Zadržaní boli 30. júna 1949. V spoločnom justičnom procese odsúdili 22 osôb, najvyššie tresty dostali Kalinaj a Jaško, popravili ich 17. februára 1951.

Odhalenie pamätnej tabule, 29. 10. 2021, in: pohrebnictvo.sk

Blízke pamätníky

Nenarodeným deťom, Martinský cintorín
Tunega - Púčik - Tesár, Martinský cintorín
Ernest Macák (1920 - 2016), Miletičova 7
Matúš Dula (1846 - 1926), Dulovo námestie
Anton Srholec (1929 - 2016), Radničné námestie
Štefan Sandtner (1916 - 2006), Miletičova 7
Obetiam havárie lietadla, Zlaté piesky
Prenasledovaným vincentínom, Tomášikova 8
Rapošov park - Miloš Rapoš, Trnávka
Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova 7
Svetozar Miletić (1826 - 1901), Miletičova
SNP, Radničné námestie
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Bajkalská
Robotnícky dom, Mierová 95
Robotnícke revolučné tradície, Rapošov park
Rafinéria Apollo, Most Apollo
Padlým v 1. svetovej vojne, Prievoz
Obetiam bombardovania rafinérie, Súkennícka 4
Míľnik Červenej armády, Ivánska cesta
Karol Šmidke (1897 - 1952), Park Andreja Hlinku
Karol Hanzlíček (1850 - 1932?), Exnárova
Janko Čmelík (1905 - 1942), Čmelíkova 49
Janko Borodáč (1892 - 1964), Borodáčova 2
Eugen Guderna (1921 - 1945), Nevädzova
Don Bosco (1815 - 1888), Miletičova 7
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Park A. Hlinku
Andrej Hlinka - Černová 1907, Park A. Hlinku
Kamerové systémy