Na bratislavskom Martinskom cintoríne pochovávali na smrť odsúdených väzňov, popravených vo väzení Justičného paláca. Na symbolickom hrobe politických väzňov, zriadenom Konfederáciou politických väzňov Slovenska v roku 2002, bola osadená pamätná tabuľa popraveným Tomášovi Chovanovi, Pavlovi Kalinajovi a Bernardovi Jaškovi, ktorých hroby sa nezachovali. Donorom tabule bola KPVS, 27. októbra 2021 ju spoločne odhalili bývalý politický väzeň Branislav Tvarožek a Zuzana Onderíková, neter umučeného politického väzňa Ivana Roštára. Dodatočný cirkevný pohrebný obrad za zomrelých vykonal farár z Dlhých Dielov Štefan Herényi.
Tomáš Chovan (*1926) poručík československej armády ušiel do Rakúska v máji 1948. V službe slovenskej emigrácie sa niekoľkokrát ilegálne vrátil na Slovensko. Ozbrojeného ho zadržali 31. marca 1950 v Bratislave. V spoločnom súdnom procese s dvadsiatkou osôb len Chovan dostal výnimočný trest smrti. Popravili ho 8. novembra 1951.
Pavol Kalinaj (*1915) a Bernard Jaško (*1923), príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, varovali kňazov pred pripravovanými perzekúciami, materiál spravodajského charakteru pomocou sprostredkovateľov poskytli výzvednej službe americkej armády. Zadržaní boli 30. júna 1949. V spoločnom justičnom procese odsúdili 22 osôb, najvyššie tresty dostali Kalinaj a Jaško, popravili ich 17. februára 1951.

Odhalenie pamätnej tabule, 29. 10. 2021, in: pohrebnictvo.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy