Rímskokatolícka farnosť v bratislavskej Vrakuni bola novozriadená v roku 1991 odčlenením od farnosti Bratislava - Podunajské Biskupice. Jej prvým farárom až do roku 1999 bol Augustín Drška. Počas jeho pôsobenia postavili k pôvodnému kostolu prístavbu, v ktorej sa slúžia sväté omše.
Rodák z Kútov Augustín Drška bol za kňaza vysvätený v roku 1963. Kaplánom bol postupne v Štúrove, Tvrdošovciach, Trnave, vo farnosti sv. Alžbety v bratislavskom Starom Meste a v Topoľčanoch. Od roku 1974 bol administrátorom v Ludaniciach a v rokoch 1989-1991 v Malackách. Farárom bol vo Vrakuni (od 1991), v Koválove (od 1999), v Bratislave na Dlhých Dieloch (od 2001), v Čároch (od 2007). Od roku 2009 bol pomocným duchovným pastorom vo farnosti Kráľovnej pokoja v bratislavskom Novom Meste, ale len nakrátko, pretože ďalšie pôsobenie mu znemožnila smrť. Pochovali ho v Kútoch.
Pamätná tabuľa dekanovi Augustínovi Drškovi bola odhalená počas svätej omše v novej prístavbe kostola Mena Panny Márie vo Vrakuni 12. septembra 2010.

 

Marian Vojtko: Augustín Drška, in: mariasoft.sk

Cintorín tureckých vojakov, Vrakuňa
Pomník padlých, Vrakuňa
Obetiam komunistického režimu, Vrakuňa
Kamerové systémy