Andrej Hlinka bol za kňaza vysvätený v roku 1889, pôsobil na rôznych kaplánskych miestach a od roku 1905 bol farárom v Ružomberku. V tej dobe sa už zapájal aj do politického diania. Za poburovanie a panslavizmus si odsedel vo väzení v Segedíne 33 mesiacov. Po vzniku ČSR kritizoval jej predstaviteľov a tajne vycestoval na mierovú konferenciu do Paríža, za to bol následne tiež 7 mesiacov vo väzení. Prepustili ho po zvolení za poslanca SĽS do Národného zhromaždenia. V poslaneckých funkciách zotrval až do svojej smrti v roku 1938. Od roku 1920 bol predsedom Spolku sv. Vojtecha.
Obyvatelia Ružinova odhalili A. Hlinkovi 16. augusta 1998 pamätnú tabuľu v parku nesúcom jeho meno. Príslušenstvo k tabuli, osadené na kovovej tyči (ako je zjavné z obrázku), je asi zničené. Povedľa pamätnej tabule o pár rokov neskôr odhalili dôstojnejší pamätník venovaný A. Hlinkovi a udalostiam v Černovej.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy