V petržalskom Sade Janka Kráľa je od 5. júla 2000 umiestnená nahrubo opracovaná skala s vyrytým nápisom, podľa ktorého je skala základným kameňom pamätníka slovenského vysťahovalectva. Je to 4,5 t kus červeného mramoru z Tardoša, dar Slovákov z Maďarska. Budúci rok bol vypracovaný ideový zámer a projekt monumentálneho pamätníka, ale jeho dlhodobejšie nerealizovanie si vyžiadalo v roku 2008 novú ideovú koncepciu pamätníka v roku 2008. Vláda SR v tom čase prejavila záujem o pamätník, ktorý sa asi z finančných dôvodov nezrealizoval a dnes je už v zabudnutí.

Podľa výtvarnej predstavy pamätník v podobe veľkej steny mohol stáť na Vajanského nábreží (?), kde by sa presunul aj základný kameň. V stene by bol výrez dvojkríža, do ktorého by bol umiestnený zvon. Na stenu by si rodiny vysťahovalcov za poplatok umiestňovali pamätné tabuľky.

 

Použitá literatúra: www.diaspora.sk

Kamerové systémy