V petržalskom Sade Janka Kráľa je od 5. júla 2000 umiestnená nahrubo opracovaná skala s vyrytým nápisom, podľa ktorého je skala základným kameňom pamätníka slovenského vysťahovalectva. Je to 4,5 t kus červeného mramoru z Tardoša, dar Slovákov z Maďarska. Budúci rok bol vypracovaný ideový zámer a projekt monumentálneho pamätníka, ale jeho dlhodobejšie nerealizovanie si vyžiadalo v roku 2008 novú ideovú koncepciu pamätníka v roku 2008. Vláda SR v tom čase prejavila záujem o pamätník, ktorý sa asi z finančných dôvodov nezrealizoval a dnes je už v zabudnutí.

Podľa výtvarnej predstavy pamätník v podobe veľkej steny mohol stáť na Vajanského nábreží (?), kde by sa presunul aj základný kameň. V stene by bol výrez dvojkríža, do ktorého by bol umiestnený zvon. Na stenu by si rodiny vysťahovalcov za poplatok umiestňovali pamätné tabuľky.

 

Použitá literatúra: www.diaspora.sk

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova

Kamerové systémy