Petržalku ako dôležité vojenské predmostie Bratislavy získalo Československo po 1. svetovej vojne od víťaznej koalície až po dodatočnom diplomatickom úsilí. Československí vojaci ju obsadili 14. augusta 1919 a pripojili definitívne k novovzniknutej ČSR. Na akcii sa podieľali vojaci čsl. vojenského zboru z 1. a 2. pluku Stráže slobody, ženijných jednotiek a členovia Sokola pod velením francúzskych dôstojníkov. Vojaci sa do Petržalky dostali z dvoch strán. Preplavili sa cez Dunaj pri internáte Lafranconi a prešli cez zamínovaný most, ktorý strážila maďarská posádka.

Na budove obchodného domu v Petržalke na Farského ulici, v priestoroch, kde niekedy stáli počas 1. svetovej vojny kasárne, dal Petržalský okrášľovací spolok 15. augusta 2014 odhaliť nenákladnú pamätnú tabuľu pripomínajúcu pripojenie Petržalky k Československu. Pamätná tabuľa okrem udalosti pripomína hlavne mená a účasť francúzskych veliteľov čsl. vojenských zborov na bojovej akcii.

 

Petrzalcan: Pamätná tabuľa, 16. 8. 2014, in: petrzalcan.sk

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Kamerové systémy