Petržalku ako dôležité vojenské predmostie Bratislavy získalo Československo po 1. svetovej vojne od víťaznej koalície až po dodatočnom diplomatickom úsilí. Československí vojaci ju obsadili 14. augusta 1919 a pripojili definitívne k novovzniknutej ČSR. Na akcii sa podieľali vojaci čsl. vojenského zboru z 1. a 2. pluku Stráže slobody, ženijných jednotiek a členovia Sokola pod velením francúzskych dôstojníkov. Vojaci sa do Petržalky dostali z dvoch strán. Preplavili sa cez Dunaj pri internáte Lafranconi a prešli cez zamínovaný most, ktorý strážila maďarská posádka.

Na budove obchodného domu v Petržalke na Farského ulici, v priestoroch, kde niekedy stáli počas 1. svetovej vojny kasárne, dal Petržalský okrášľovací spolok 15. augusta 2014 odhaliť nenákladnú pamätnú tabuľu pripomínajúcu pripojenie Petržalky k Československu. Pamätná tabuľa okrem udalosti pripomína hlavne mená a účasť francúzskych veliteľov čsl. vojenských zborov na bojovej akcii.

 

Petrzalcan: Pamätná tabuľa, 16. 8. 2014, in: petrzalcan.sk

Kamerové systémy