V roku 2006 sa započalo s prácami na stavbe farskej budovy so súbežnou funkciou novej fary a pastoračného centra. Jej základný kameň požehnal pápež Ján Pavol II. 13. septembra 2003 v Rožňave pri tretej návšteve Slovenska. Budovu dostavali po štyroch rokoch, 18. apríla 2010 ju posvätil arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Jozef Uhler: Posvätenie novej fary, in: Jarovské noviny 3/2010, str. 1, 2

Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Jarovce

Kamerové systémy