V evanjelickom kostole v Rusovciach majú padlí v 1. svetovej vojne, ktorí boli evanjelického vyznania, pamätnú tabuľu v nemeckom jazyku. Je na nej zoznam 19 padlých vojakov z obce, podľa mien nemeckého pôvodu. Pamätnú tabuľu si môžete pozrieť na fotografii Ladislava Barabása na vets.cz. Ostatných padlých si obec uctila vysadením stromoradia na námestí.

 

Juraj Hradský, Jozef Malinerits: Rusovce, Oroszvár – Karlburg, Bratislava 2007, str. 108

Kamerové systémy