V Čunove si uctili pamiatku obyvateľov obce padlých v 1. svetovej vojne mramorovou pamätnou tabuľou s menoslovom, ktorú umiestnili na stenu kostola do fasádneho rámu. Autorom pamätnej tabule je Péter György z Magyarováru.

 

HŐSI HALOTTAINK!

BAJNOK GYÖRGY
BANKOVICH JÁNOS
BEER JÁNOS
BEHON MÁTYÁS
IFJ. BOGOVICH JÁNOS
ID. BOGOVICH JÁNOS
BOGOVICH ISTVÁN
BREIER JÁNOS
DERKOSICH FERENC
DERKOSICH MIHÁLY
HAUSER FÜLÖP
HOFSCHNEIDER FERENC
JAVOREK JÁNOS
KAUSICH JÓZSEF
KLEMENSICH JÓZSEF
KOVACSICH ADOLF
KOVACSICH JÓZSEF
KOVACSICH MIHÁLY

LOFLER JÁNOS
MEILINGER ANDRÁS
MERSICH ISTVÁN
PALESICH JÁNOS
PALLESICH KÁROLY
PICHLER JÁNOS
POROPATICH JÁNOS
PUCHOVICH JÁNOS
PUCHOVICH MÁTYÁS
RUBI GERGELY
RUDERER RÓBERT
STEE JAKAB
STEE JÁNOS
VALENTICH FERENC
VALENTICH PÉTER
VÁROS ANDRÁS
WERDENICH MIKLÓS

 

Padlým v 2. svetovej vojne, Čunovo
Kamerové systémy