Dosť vžitou praxou býva, že pomník padlým v 1. svetovej sa doplnil neskôr o pamätnú tabuľu padlých v 2. svetovej vojne. V príkostolnom parku v Jarovciach je pomník padlým z novšieho obdobia, preto je vyvážený rovnako k obom obdobiam. Jeho podstatou sú dve pamätné tabule s menoslovom padlých, bol vybudovaný v roku 1992.

 

1914 - 1918
CZETL JÁNOS
MEYER ELKAN
NOVÁK MIHÁLY
WISPEL JAKAB
WISPEL MÁTYÁS
KOHLMANN FERENC
JANKOVICH JÁNOS
KIRSCHNER MIHÁLY
WARENICH MIHÁLY
WUKETICH ISTVÁN
ROTH MÁTYÁS
ROTH SIMON
ZSUPPAN JÁNOS
SCHISZLER JANOS
UHLÁR MÁTYÁS
WISPELJÁNOS
POLZMANN JÓZSEF
WOLF ANTAL
STROMAIER IGNÁC
WOLF LIPÓT
KREITER GYÖRGY
HAFNER JAKAB
WAGNER MÁTYÁS
JANKOVICH ISTVÁN
GÁGÓ ISTVÁN
.

 

1941 - 1945
WARENICH JÁNOS
SCHULTZ ALAJOS
ARTNER JÁNOS
LAKNER ANTAL
WARENICH ISTVÁN
WUKETICH MIHÁLY
ROTH ANDRÁS
JABOREK LAJOS
WOLF ANTAL
STRECK JÓZSEF
PAUHOF JÁNOS
ZSUPPAN SIMON
LAKNER MÁRTON
DEDOVICH MIKULÁŠ
DEDOVICH ISTVÁN
WOLF ISTVÁN
STECK ISTVÁN
SZABÓ JÁNOS
MADARÁSZ GUSZTÁV
KRAJCSOVICS JÁNOS
BERKY BÉLA
KÁLÓCZI IMRE
PIRINYI LAJOS
KOPÁCSI FERENC
SÁRKÁMY ANDRÁS
TREUER JÓZSEF

Pastoračné centrum - Ján Pavol II., Jarovce
Kamerové systémy