Počas Slovenského štátu na vysokých školách študovalo 2600 poslucháčov. Z nich sa až dve tretiny zúčastnili odboja a polovica SNP. Niektorí z nich vytvorili osobitnú vojenskú jednotku, známu ako Vysokoškolský strážny oddiel.
V Bratislave bola v roku 1940 založená Vysoká obchodná škola, od roku 1952 niesla názov Vysoká škola ekonomická, od roku 1992 Ekonomická univerzita. Univerzita mala v užívaní budovu na Ulici odbojárov, ktorá bola postavená na prelome 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia a komplex budov na Dolnozemskej ceste vybudovaných od polovice 80-tych do začiatku 90-tych rokov.
Pamätnú tabuľu učiteľom a študentom univerzity, ktorí zahynuli počas SNP, odhalili 16. novembra 1972 v budove na Ulici odbojárov. Na tabuli bol pôvodnejší názov univerzity VŠE. Po dokončení budov univerzity v Petržalke bola pamätná tabuľa premiestnená do budovy na Dolnozemskej ceste. V nej sa 20. októbra 1994 konalo jej znovuodhalenie za prítomnosti odbojárov, vedúceho Kancelárie prezidenta SR Jána Findru a ministra Ľubomíra Haracha. Ako perličku môžeme spomenúť, že rozlúčka so socializmom po roku 1989 sa prejavila aj na tabuli, na ktorej upravili slovné spojenie plameň socializmu na plameň slobody.

 

Kamerové systémy