Na petržalskej strane Dunaja oproti Žiškovej ulici je nízky pomník s pamätnou tabuľou v nemeckom jazyku. Nápis prezrádza, že tu 4. septembra 1909 zahynuli traja vojaci pri výbuchu míny. Pomník je priamo na brehu a je možné, že k nešťastiu prišlo na rieke.
A. Vyčislík uvádza, že v tomto období boli cvičenia vojenských posádok na Dunaji časté a udáva ako sídlo pionierskeho práporu č. 1 (na tabuli pionierbatalion) dnes už nejestvujúcu budovu na Štúrovej ulici.

 

Alojz Vyčislík: Vojenské pamiatky Bratislavy, Bratislava 1974, str. 37

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Kamerové systémy