Pamätník nenarodeným deťom pri kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke dala zhotoviť kresťanská iniciatíva 9 mesiacov za život, zástanca ochrany života už pred narodením od počatia. Pamätník bol posvätený 23. apríla 2017. Podľa zakladateľského nápisu boli jeho donormi petržalská Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Onkologický ústav sv. Alžbety, veriaci petržalských farností a ďalší nemenovaní darcovia.
Autorkou pomníka je sochárka Iveta Halajová, Zhotovila ho na podnet kapucínskeho kňaza Karola Barana. Ústrednou výtvarnou stránkou pomníka je obraz plodu dieťaťa v matkinej slze. Podľa autorky vznikol výtvarný návrh slzy pomerne jednoducho v porovnaní s celkovou dva a pol ročnou anabázou do konečnej inštalácie pamätníka.

Pamätník Nenarodeným v Bratislave - 23. 4. 2017, in: 9mzzbratislava.webnode.sk

Kamerové systémy