Pamätník nenarodeným deťom pri kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke dala zhotoviť kresťanská iniciatíva 9 mesiacov za život, zástanca ochrany života už pred narodením od počatia. Pamätník bol posvätený 23. apríla 2017. Podľa zakladateľského nápisu boli jeho donormi petržalská Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Onkologický ústav sv. Alžbety, veriaci petržalských farností a ďalší nemenovaní darcovia.
Autorkou pomníka je sochárka Iveta Halajová, Zhotovila ho na podnet kapucínskeho kňaza Karola Barana. Ústrednou výtvarnou stránkou pomníka je obraz plodu dieťaťa v matkinej slze. Podľa autorky vznikol výtvarný návrh slzy pomerne jednoducho v porovnaní s celkovou dva a pol ročnou anabázou do konečnej inštalácie pamätníka.

Pamätník Nenarodeným v Bratislave - 23. 4. 2017, in: 9mzzbratislava.webnode.sk

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Kamerové systémy