Miroslav Kysela, rodák zo Závodia pri Žiline, počas štúdia na šaštínskom gymnáziu vstúpil v roku 1940 do rehole saleziánov. Keď nastupujúci komunistický režim zahájil v roku 1950 rozsiahle perzekúcie rehoľníkov, bol nútený nastúpiť do pracovných čiat Pomocných technických práporov. V tomto období bol v roku 1951 tajne vysvätený za kňaza. V rokoch 1980 - 1992 zastával funkciu provinciálneho vikára saleziánov. V ďalších rokoch viedol ako stavebný inžinier výstavbu nového saleziánskeho centra v Petržalke na Mamateyovej ulici. V roku 1999 sa sem vrátil a na Mamateyovej strávil zvyšok života.
Pamätná tabuľa venovaná saleziánskemu kňazovi Miroslavovi Kyselovi bola odhalená pri vchode do saleziánskeho domu na Mamateyovej ulici v roku 2014.

 

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova

Kamerové systémy