Miroslav Kysela, rodák zo Závodia pri Žiline, počas štúdia na šaštínskom gymnáziu vstúpil v roku 1940 do rehole saleziánov. Keď nastupujúci komunistický režim zahájil v roku 1950 rozsiahle perzekúcie rehoľníkov, bol nútený nastúpiť do pracovných čiat Pomocných technických práporov. V tomto období bol v roku 1951 tajne vysvätený za kňaza. V rokoch 1980 - 1992 zastával funkciu provinciálneho vikára saleziánov. V ďalších rokoch viedol ako stavebný inžinier výstavbu nového saleziánskeho centra v Petržalke na Mamateyovej ulici. V roku 1999 sa sem vrátil a na Mamateyovej strávil zvyšok života.
Pamätná tabuľa venovaná saleziánskemu kňazovi Miroslavovi Kyselovi bola odhalená pri vchode do saleziánskeho domu na Mamateyovej ulici v roku 2014.

 

Kamerové systémy