Tri mierové zmluvy po 1. svetovej vojne vo Versailles (28. 6. 1919), Saint Germain (10. 9. 1919) a Trianone (4. 6. 1920) usporiadali nové pomery v Európe, určili hranice Československa a vymedzili Slovensko geograficky a politicky.

Pamätník na mierové zmluvy odhalili spoločne premiér Robert Fico, podpredseda vlády Dušan Čaplovič, starosta Petržalky Milan Vtáčnik a predseda SAV Jaromír Pastrnek na petržalskom Tyršovom nábreží 9. júna 2010. Realizátorom pamätníka bola Slovenská akadémia vied. Pamätník je zložený z bronzovej plastiky predstavujúcej tri zviazané prúty – tri zmluvy a kovovej platformy s pamätnou tabuľou. Jeho autorom je akademický sochár Otto Bachorík.

 

V. Šmihula: Pamätník mierových zmlúv v Petržalke, (10. 6. 2010), in: www.sav.sk

Kamerové systémy