Tri mierové zmluvy po 1. svetovej vojne vo Versailles (28. 6. 1919), Saint Germain (10. 9. 1919) a Trianone (4. 6. 1920) usporiadali nové pomery v Európe, určili hranice Československa a vymedzili Slovensko geograficky a politicky.

Pamätník na mierové zmluvy odhalili spoločne premiér Robert Fico, podpredseda vlády Dušan Čaplovič, starosta Petržalky Milan Vtáčnik a predseda SAV Jaromír Pastrnek na petržalskom Tyršovom nábreží 9. júna 2010. Realizátorom pamätníka bola Slovenská akadémia vied. Pamätník je zložený z bronzovej plastiky predstavujúcej tri zviazané prúty – tri zmluvy a kovovej platformy s pamätnou tabuľou. Jeho autorom je akademický sochár Otto Bachorík.

 

V. Šmihula: Pamätník mierových zmlúv v Petržalke, (10. 6. 2010), in: www.sav.sk

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Kamerové systémy