Martin Luther vstúpil ako študent do mníšskej rehole, v roku 1507 bol vysvätený za kňaza, neskôr sa stal doktorom teológie. Zamýšľal sa nad rozpormi ideálov biblie a cirkevného života, do priameho konfliktu s Rímom prišiel v roku 1517 najmä kvôli odpustkom. Proti Lutherovi sa začal kacírsky proces, po ktorom sa stiahol z verejného života. Prekladal bibliu do nemčiny, čím položil základy spisovnej nemčiny. Lutherov stúpenec Melanchton predložil základné články viery na ríšskom sneme v Augsburgu v roku 1530 na schválenie cisárovi. Stali sa základom novej evanjelickej cirkvi. Luther aj naďalej uverejňoval polemické teologické spisy, ale na druhej strane aj odmietal radikálne náboženské prejavy.
V areáli evanjelického kostola sv. Trojice v Petržalke bola v roku 1994 osadená kamenná socha Martina Luthera od sochára Rastislava Baláža.

 

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Kamerové systémy