Na malom odlesnenom priestore lesoparku medzi Kutlíkovou a Sarhradskou ulicou a Malým Draždiakom vznikla Lúka vďaky ako projekt občianskeho združenia Za zeleň Petržalky. OZ sa rozhodlo bojovať za zachovanie tohto priestoru zelene pred rozrastajúcou sa zástavbou Petržalky každoročne pravidelným vysadením nového stromu, venovaného osobnosti kultúrno-spoločenského života. Členom OZ bol aj herec Ladislav Chudík, ktorý zasadil na lúke prvý strom (dub 17. 11. 2009). Ďalšie zasadili Eva Siracká (lipa 2010), Anton Srholec (jaseň 2011), Emília Vašáryová (jarabina 2012), Daniel Hevier (javor mliečny 2013), zástupca Mariky Gombitovej (vŕba biela 2014), Milan Lasica (brest 2015). V roku 2016 osadili pred Chudíkov strom model liatinového mosta symbolizujúci jeho rodisko Hronec.

 

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Kamerové systémy