Na malom odlesnenom priestore lesoparku medzi Kutlíkovou a Sarhradskou ulicou a Malým Draždiakom vznikla Lúka vďaky ako projekt občianskeho združenia Za zeleň Petržalky. OZ sa rozhodlo bojovať za zachovanie tohto priestoru zelene pred rozrastajúcou sa zástavbou Petržalky každoročne pravidelným vysadením nového stromu, venovaného osobnosti kultúrno-spoločenského života. Členom OZ bol aj herec Ladislav Chudík, ktorý zasadil na lúke prvý strom (dub 17. 11. 2009). Ďalšie zasadili Eva Siracká (lipa 2010), Anton Srholec (jaseň 2011), Emília Vašáryová (jarabina 2012), Daniel Hevier (javor mliečny 2013), zástupca Mariky Gombitovej (vŕba biela 2014), Milan Lasica (brest 2015). V roku 2016 osadili pred Chudíkov strom model liatinového mosta symbolizujúci jeho rodisko Hronec.

 

Kamerové systémy