Milan Lasica (1940-2021), Július Satinský (1941-2002) a Jaro Filip (1949-2000) dlhé obdobie spolupracovali a spoločne vystupovali na verejnosti. Trojici hercov, hudobníkov a zabávačov dal developer výstavby domov na Šustekovej zhotoviť bronzové súsošie a osadil ho v zeleni pri novostavbách pre skultivovanie prostredia. Pôvodným zámerom investora, s ktorým oslovil sochára Petra Mészároš, bolo zhotoviť sochu J. Satinského, ale  upravil ho v konečnej podobe na sochárov podnet. Peter Mészároš stvárnil podobu hercov podľa televíznych záznamov z doby prvej polovice 80-tych rokov minulého storočia, keď spoločne vystupovali v televíznom programe Všetci sú za dverami. Súsošie doplnil o ikonické Filipove piano. Súsošie sprístupnili verejnosti 7. decembra 2021.

Najprv boli spolu ZA DVERAMI, teraz sú spolu V PARKU: Poznáte ich? 9. 12. 2021, in: 1.puska.sk

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Kamerové systémy