Herec Ladislav Chudík, rodák z Hronca, býval v Petržalke na Starhradskej ulici. Spolu s manželkou Alenou boli členmi občianskeho združenia Za zeleň Petržalky, ktoré projektom Lúka vďaky zabránilo výstavbe parkoviska v priestore medzi Starhradskou ulicou a Malým Draždiakom. Práve L. Chudík zasadil na Lúke vďaky prvý strom v roku 2009 a potom každý rok iná osobnosť spätá s Bratislavou.
Pani Alena sa po manželovej smrti rozhodla podporiť jeho pamiatku na Lúke vďaky pamätníkom, ktorý spája jeho osobu s jeho rodiskom. Jej myšlienku zrealizovalo mesto Hronec. Zhotovili tam dvesto kilogramov ťažký model časti historického liatinového mosta. Samotný most bol vyrobený v miestnych železiarňach v roku 1810, mal päť oblúkových segmentov a stál v Hronci neďaleko kostola. Dnes je v Hronci jeho najväčší ústredný segment vystavený pred budovou železiarní. Tento sa stal predlohou pre spomenutý model. Venovalo ho mesto Hronec a bol osadený na Lúke vďaky pred Chudíkovým stromom. Odhalil ho starosta Hronca Bohuslav Nemky 29. júna 2016, v deň 1. výročia Chudíkovho úmrtia, za prítomnosti členov a priateľov hercovej rodiny.

 

Michaela Dobríková: Pocta maestrovi, 15. 7. 2016, in: petrzalskenoviny.sk

Kamerové systémy