Herec Ladislav Chudík, rodák z Hronca, býval v Petržalke na Starhradskej ulici. Spolu s manželkou Alenou boli členmi občianskeho združenia Za zeleň Petržalky, ktoré projektom Lúka vďaky zabránilo výstavbe parkoviska v priestore medzi Starhradskou ulicou a Malým Draždiakom. Práve L. Chudík zasadil na Lúke vďaky prvý strom v roku 2009 a potom každý rok iná osobnosť spätá s Bratislavou.
Pani Alena sa po manželovej smrti rozhodla podporiť jeho pamiatku na Lúke vďaky pamätníkom, ktorý spája jeho osobu s jeho rodiskom. Jej myšlienku zrealizovalo mesto Hronec. Zhotovili tam dvesto kilogramov ťažký model časti historického liatinového mosta. Samotný most bol vyrobený v miestnych železiarňach v roku 1810, mal päť oblúkových segmentov a stál v Hronci neďaleko kostola. Dnes je v Hronci jeho najväčší ústredný segment vystavený pred budovou železiarní. Tento sa stal predlohou pre spomenutý model. Venovalo ho mesto Hronec a bol osadený na Lúke vďaky pred Chudíkovým stromom. Odhalil ho starosta Hronca Bohuslav Nemky 29. júna 2016, v deň 1. výročia Chudíkovho úmrtia, za prítomnosti členov a priateľov hercovej rodiny.

 

Michaela Dobríková: Pocta maestrovi, 15. 7. 2016, in: petrzalskenoviny.sk

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Ján Pavol II., Nám. J. Pavla II.
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Kamerové systémy