Ján Pavol II. sa na Slovensku stal najpopulárnejším pápežom. Počas svojho pontifikátu navštívil Slovensko a Bratislavu trikrát. V apríli 1990 slúžil omšu na vajnorskom letisku. Druhá návšteva bola roku 1995. V septembri roku 2003 slúžil omšu v Petržalke, kde sa vtedy zúčastnilo asi pol milióna ľudí.

Pred kostolom sv. Rodiny v Petržalke odhalili 2. apríla 2006 (1. výročie úmrtia) bronzovú sochu pápeža Jána Pavla II. Sochu dala zhotoviť Farnosť sv. Rodiny a pôvodne mala byť odhalená v septembri 2004 na 1. výročie omše, ktorú na tomto mieste Svätý otec slúžil. Oneskorenie spôsobili finančné problémy farnosti, ktorá zostala zadĺžená po stavbe kostola. Socha je autorsky signovaná dvojicou sochárov. Sú nimi Bohuš Vilím a Ján Gazdík.

Priamo v kostole na sklenej vitríne je aj busta Jána Pavla II.

 

Ladislav Chudík (1924 - 2015), Starhradská 14
Lasica - Satinský - Filip, Šustekova
Nenarodeným deťom, Betliarska
Obetiam koncentračného tábora, SVM - Petržalka
Koncentračný tábor, Viedenská cesta 257
Miroslav Kysela (1924 - 2005), Mamateyova 4
Lúka vďaky, pri Malom Draždiaku
Hartmut Tautz († 1986), cyklocesta do Kittsee
Pripojenie Petržalky k ČSR, Farského 26
Jur Hronec (1881 - 1959), Dolnozemská cesta 1/B
Pomník padlých a hasičov, Petržalka
Svätí Cyril a Metod, Antolská
Ján Bulík (1897 - 1942),  Bulíkova 17
Štefan Moyzes (1797 - 1869), Lenardova
Slovenské vysťahovalectvo, Sad Janka Kráľa
Návšteva Jána Pavla II., Daliborovo námestie
Míľnik Červenej armády, Viedenská cesta
Mierové zmluvy, Tyršovo nábrežie
Martin Luther (1487 - 1546), Strečnianska
Májové povstanie českého ľudu, Jiráskova
Janko Kráľ (1822 - 1876), Sad J. Kráľa
Holokaust Arménov, Viedenská cesta
Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova
Kamerové systémy