K pripomenutiu Dní družobného mesta Kyjeva konaných v Bratislave v roku 1977 dala Bratislava postaviť celkom asi tri pylóny rovnakého tvaru, ktorých autormi sú sochári Ambróz Balážik a Rastislav Miklánek. Je na nich informačný a oslavný nápis, erb Kyjeva a erb Bratislavy. Boli umiestnené na miestach, kde prebehli sprievodné slávnosti: na Kamennom námestí, v Parku družby v Dúbravke a v parku pri rusovskom kaštieli.

Pylón na Kamennom námestí osadili v roku 1979, pylóny v rusovskom a dúbravskom parku možno o trochu neskôr, do roku 1982.

 

Rudolf Priečinský: Príprava a realizácia pamätníkovej tvorby v Bratislave, in: Pamiatky a príroda Bratislavy 6, Bratislava, str. 36;
Viera Varínska: Prehľad hlavných akcií..., Pamiatky a príroda Bratislavy 6, Bratislava, str. 46

 

Kamerové systémy