Anton Srholec sa narodil v Skalici. V roku 1946 vstúpil do rádu saleziánov. Za pokus o ilegálne prekročenie hraníc v roku 1951 strávil 10 rokov vo väzení. V roku 1969 odcestoval do Talianska, kde dokončil teologické štúdiá v Turíne a za kňaza ho v Ríme 17. mája 1970 vysvätil pápež Pavol VI. V pastoračnej činnosti na Slovensku však mohol pôsobiť len s obmedzeniami, pretože ho sledovala ŠtB (Štátna bezpečnosť). Bol kostolníkom Blumentálskeho kostola v Bratislave, ale viedol tu i kázne. Neskôr sa stal správcom farnosti v Perneku, odtiaľ ho preložili do Veľkého Zálužia a potom do Záhorskej Vsi. Zúčastnil sa organizácie púte do Velehradu, ktorej masovosť naľakala režim. Z toho dôvodu Srholcovi zakázali v roku 1985 akúkoľvek kňazskú činnosť, bol preto robotníkom až do roku 1989, kedy odišiel do dôchodku. Po nežnej revolúcii sa venoval rôznym spoločenským aktivitám a k pastoračnej činnosti sa vrátil až na záver života, keď pôsobil v rusovskej farnosti.
V interiéri kostola sv. Márie Magdalény v Rusovciach 15. mája 2016 požehnali pamätnú tabuľu venovanú Antonovi Srholcovi. Bolo to pri príležitosti výročia jeho vysviacky za kňaza.

 

 

TU V ROKOCH 2013-2015 PASTORAČNE PÔSOBIL
DON ANTON SRHOLEC SDB
KŇAZ, SALEZIÁN A CHARITATÍVNY PRACOVNÍK.

"BUDÚCNOSŤ KRESŤANSTVA
JE V JEHO PRAVDIVOSTI"

 

 

 

 

Kamerové systémy