Vladimír Plicka sa narodil vo Viedni v rodine českého vysťahovalca. Začínal ako učiteľ v Čechách, roky 1. svetovej vojny strávil ako vojak. V roku 1919 sa presťahoval do Bratislavy. Vzdelanie si rozšíril na filozofickej fakulte UK, až do dôchodku pracoval ako stredoškolský učiteľ. V rokoch 1932-1938 bol redaktorom vlastivedného časopisu Devín. Venoval sa zberu slovenských povestí, po 2. svetovej vojne už so zameraním na okolie Bratislavy. Známe sú jeho dvojzväzkové povesti o považských hradoch (Slovenské hrady), zbierka povestí Turecká vojna, päťzväzkové Slovenské historické povesti - spoločné dielo s Jánom Domastom, Hlas bratislavských studní a fontán... Na dôchodku sa aj s manželkou venoval sprievodcovskej činnosti a osvetovým prednáškam z histórie a súčasnosti Bratislavy.
V bratislavskej Rači bola v roku 1970 po Plickovi pomenovaná nová ulica. V roku 1990 na nej Vladimírovi Plickovi odhalili pomník v podobe bronzovej busty na betónovej stéle. Autorom busty bol sochár Ludwik Korkoš. Na jeseň roka 2002 bustu odcudzili pravdepodobne zberači kovov. V roku 2003 bol pomník opravený. Novú epoxidovú repliku busty zhotovil sochár Juraj Margoč. Pomník zrenovoval a bustu na pomník osadil miestny kamenár Jozef Csöglei, prácu vykonal bez nároku na odmenu.

 

Zuzana Bošácka: Vladimír Plicka, in: Račiansky výber 6/2003, str. 10

Bombardovanie Rače, Dopravná 22
Pietne miesto Ivan Dzurek, Rača - Malá Baňa
Pietne trampské miesto - Zlatá líška, Rača
Vladimír Holík († 1974), Šenkárka nad Račou
Symbolický cintorín železničiarov, Rača
Antonín Kopal († 1945), Pekná cesta
Jára Cimrman, Rača - Malá Baňa
Viliam Hubený († 1945), Černockého 7
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska 1
Vlastimil Růžička (1925 - 1985), Detvianska 1
Viktor Haluzický († 1941), Zálistok nad Račou
Pomník padlých, Rača
Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova 24
Móric Alster (1827 - 1894), Alstrova 121
Míľnik Červenej armády, Račianska
Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. A. Hlinku
Kamerové systémy