Viliam Hubený bol robotníkom nemeckej národnosti, žil v bratislavskom Prievoze. Pôsobil v antifašistickom odboji ako ilegálny člen KSS. V transporte väzňov z Bratislavy ho 31. marca 1945 vypravili do koncentračného tábora v Mauthausene. Tam zahynul.
Pamätná tabuľa Viliamovi Hubenému na dome na Černockého ulici v bratislavskej Rači je pravdepodobne z roku 1954. Umiestnená je na bočnej fasáde domu zo strany Hubeného ulice. Je na nej nesprávny rok úmrtia, pravdepodobne nie z chyby kamenára, ale z dôvodu, že okolnosti konca života V. Hubeného neboli dlho známe. O jeho osobe je pomerne málo informácií.

 

Bombardovanie Rače, Dopravná 22
Pietne miesto Ivan Dzurek, Rača - Malá Baňa
Pietne trampské miesto - Zlatá líška, Rača
Vladimír Holík († 1974), Šenkárka nad Račou
Symbolický cintorín železničiarov, Rača
Antonín Kopal († 1945), Pekná cesta
Jára Cimrman, Rača - Malá Baňa
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska 1
Vlastimil Růžička (1925 - 1985), Detvianska 1
Vladimír Plicka (1890 - 1965), Plickova
Viktor Haluzický († 1941), Zálistok nad Račou
Pomník padlých, Rača
Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova 24
Móric Alster (1827 - 1894), Alstrova 121
Míľnik Červenej armády, Račianska
Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. A. Hlinku
Kamerové systémy