Poľovníka Viktora Haluzického zastrelil v lese nad bratislavskou Račou pytliak Štefan Skála 5. apríla 1941. Na prenasledovaní pytliaka sa podieľal značný počet žandárov a vojakov, ktorí Š. Skálu nakoniec dostihli a po boji aj zastrelili 19. apríla 1941.

4. apríla 1948 V. Haluzickému odhalil predseda bratislavského Poľovníckeho ochranného spolku Juraj Tvarožek na mieste jeho smrti v lokalite Zálistok kamenný pomník v podobe mohyly. Pomník dali zhotoviť členovia POS (Krátko predtým sa ešte používala skratka LOS – Lovecký ochranný spolok). Pôvodný bronzový reliéf so sv. Hubertom z pomníka vylomil vandal a pohodil v lese niekedy v 2. polovici 90-tych rokov. Našiel ho tramp Brnkaj a odovzdal na miestnom úrade. Podľa reliéfu dali dali vyhotoviť turisti z klubu Železničiar Bratislava nový odliatok, ktorý 7. apríla 2000 slávnostne osadili na pomník.

 

 

Odhalenie pomníka neb. Viktorovi Haluzickému, in: Poľovnícky obzor 8/1948, str. 83-85;

Laco Khandl-Vlk: 70 rokov od tragédie na Zálistku, in: http://www.trampnet.sk/archiv/skala/skala.htm

Kamerové systémy