Poľovníka Viktora Haluzického zastrelil v lese nad bratislavskou Račou pytliak Štefan Skála 5. apríla 1941. Na prenasledovaní pytliaka sa podieľal značný počet žandárov a vojakov, ktorí Š. Skálu nakoniec dostihli a po boji aj zastrelili 19. apríla 1941.

4. apríla 1948 V. Haluzickému odhalil predseda bratislavského Poľovníckeho ochranného spolku Juraj Tvarožek na mieste jeho smrti v lokalite Zálistok kamenný pomník v podobe mohyly. Pomník dali zhotoviť členovia POS (Krátko predtým sa ešte používala skratka LOS – Lovecký ochranný spolok). Pôvodný bronzový reliéf so sv. Hubertom z pomníka vylomil vandal a pohodil v lese niekedy v 2. polovici 90-tych rokov. Našiel ho tramp Brnkaj a odovzdal na miestnom úrade. Podľa reliéfu dali dali vyhotoviť turisti z klubu Železničiar Bratislava nový odliatok, ktorý 7. apríla 2000 slávnostne osadili na pomník.

 

 

Odhalenie pomníka neb. Viktorovi Haluzickému, in: Poľovnícky obzor 8/1948, str. 83-85;

Laco Khandl-Vlk: 70 rokov od tragédie na Zálistku, in: http://www.trampnet.sk/archiv/skala/skala.htm

Bombardovanie Rače, Dopravná 22
Pietne miesto Ivan Dzurek, Rača - Malá Baňa
Pietne trampské miesto - Zlatá líška, Rača
Vladimír Holík († 1974), Šenkárka nad Račou
Symbolický cintorín železničiarov, Rača
Antonín Kopal († 1945), Pekná cesta
Jára Cimrman, Rača - Malá Baňa
Viliam Hubený († 1945), Černockého 7
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska 1
Vlastimil Růžička (1925 - 1985), Detvianska 1
Vladimír Plicka (1890 - 1965), Plickova
Pomník padlých, Rača
Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova 24
Móric Alster (1827 - 1894), Alstrova 121
Míľnik Červenej armády, Račianska
Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. A. Hlinku

Kamerové systémy