Theodor Edl viedol úspešný bratislavský rodinný obchod s textilom a postupne podnikanie rozšíril do finančného sektora. Bol členom správnej rady Bratislavskej poisťovne založenej v roku 1841. V roku 1856 založil vlastný finančný ústav pod svojim menom, ktorý sídlil v dome na Hlavnom námestí spolu s textilným obchodom. Od roka 1876 bol vo vedení Bratislavskej I. sporiteľne, počas života mal byť aj prednostom Obchodnej a priemyselnej komory. Edlova banka na Hlavnom námestí mala asi dobré meno, pretože jej nový vlastník Uhorská eskomptná a zmenárenská banka sa ešte v roku 1914 v inzerátoch svojej bratislavskej filiálky odvoláva na svojho predchodcu Theodora Edla. V rokoch 1848-9 bol oponentom maďarskej revolúcie. Stál pri založení hasičského zboru v meste a Bratislavského okrášľovacieho spolku, ktorý štedro podporoval. Počas výletu s priateľmi na Kamzík 14. júna 1882 zahynul náhle na srdcovú porážku. Pochovali ho na Ondrejskom cintoríne.
Pravdepodobne priatelia z nešťastného výletu na Kamzík dali postaviť na mieste smrti Theodora Edla žulový pomník. Je na ňom maďarský spomienkový nápis a Edlovo meno v maďarskej transkripcii Tivadar.

 

Martin Gyôrik: Bratislavský okrášľovací spolok 1868-1918, Bratislava 2012, str. 86;
Roman Delikát: Miesto, kde bola banka doma takmer sto rokov, 29. 9. 2019, in: bratislavskerozky.sk;
Andrej Gürtler: Kam sa podel genius loci na Hlavnom námestí v Bratislave? 23. 11. 2021, in: archininfo.sk

Kamerové systémy