Titus Zeman sa narodil v chudobnej nábožnej rodine vo Vajnoroch. Rodičia ho ako chlapca dali zapísať do saleziánskeho ústavu v Šaštíne, aby sa mohol stať rehoľným kňazom. Maturitu zložil na rímskokatolíckom gymnáziu v kláštore pod Znievom. Vyššie teologické vzdelanie získal v Taliansku, kde bol aj vysvätený za kňaza. Primícijnú omšu odslúžil vo Vajnoroch 4. augusta 1940. Po krátkom pôsobení v pastoračnej službe sa stal učiteľom na trnavskom biskupskom gymnáziu. Po násilnom potlačení reholí na Slovensku sa stal organizátorom ilegálnych prechodov prevažne mladých saleziánov za hranice. V roku 1951 ho zatkli. V hromadnom procese bol odsúdený na dlhoročné väzenie. Po podmienečnom prepustení v roku 1964 mu bola postupne povolená aj pastoračná činnosť, ale väzenie sa podpísalo na jeho zdravotnom stave a v roku 1969 predčasne zomrel. Pochovaný bol na vajnorskom cintoríne. V roku 2010 sa začal proces blahorečenia mučeníka Titusa Zemana, čo si vyžiadalo aj exhumáciu jeho ostatkov, aby mohli byť súdnymi lekármi potvrdené útrapy so smrteľnými dôsledkami. Následne boli uložené v krypte vajnorského kostola. V roku 2017 potvrdil pápež František dekrét o mučeníctve a 27. septembra krátko pred obradom blahorečenia boli jeho ostatky zapečatené v bronzovom relikviári a 1. októbra uložené vo farskom kostole vo Vajnoroch. Autormi relikviára sú Andrej Botek a Marián Králik. Na čelných reliéfoch zobrazili aj moment zatknutia aj nelegálne prechody cez rieku Moravu, nočný motýľ symbolizuje dobu, kedy sa diali. Po bokoch relikviára sú vajnorské ornamenty. Mottom je mučenícke heslo Aj my sme povinní dávať život za bratov zobrazené na čelnej strane.
Dňa 8 januára 2012 odhalil správca farnosti na Miletičke salezián Ján Čapla pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom Titusa Zemana vo vstupnej predsieni vajnorského kostola.

 

Relikviár s ostatkami bl. Titusa Zemana uložili vo vajnorskom kostole, 2. 10. 2017, in: wwww.tituszeman.sk

Titus Zeman (1915 - 1969), Nám. T. Zemana
Padlým v 1. svetovej vojne, Vajnory
Oslobodenie Červenou armádou, Osloboditeľská
Návšteva Jána Pavla II., Nám. Titusa Zemana
Ján Pavol II., Osloboditeľská 27
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Park F. Jurigu
Kamerové systémy