V rušňovom depe v Rači je pomník železničiarom, ktorí zahynuli pri výkone povolania. V pozadí jeho vzniku sú členovia Klubu priateľov železníc východného Slovenska. Iniciátorom pomníka bol Kamil Kočiško, jeho autorom a realizátorom bol amatérsky sochár Peter Kramárek. Pomník z modrej žuly, nad ktorým čnie kríž z kusov koľajníc, postavil v roku 2018. Práca na výrobe súčastí pomníka však bola niekoľkoročná, podobne ako hľadanie miesta osadenia. V zadnej časti pomníka bola osadená tabuľka jeho zakladateľov.
Podľa zámeru tvorcov pomník mal však od začiatku predstavovať ústredný kríž symbolického železničiarskeho cintorína. Rad spomienkových tabúľ na obete železničných nešťastí na Slovensku z prostredia zamestnancov železníc dal KPŽVS vyrobiť už v roku 2017. Z neskoršieho obdobia sú tabule od ďalších donorov. Pri odhalení cintorína 22. júna 2021 bolo osadených 45 tabúľ na nahrubo opracovaných lomových skalách, počet obetí na nich uvedených je samozrejme väčší. Tabule sa vzťahujú aj k niekoľko desaťročiam starým nehodám, pri najstaršom zaznamenanom nešťastí z roka 1936 medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom zahynulo šesť traťových robotníkov.

 

luk: Pamätník venovaný železničiarom, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania, in: Železničný semafor, október 2018, str. 19

Bombardovanie Rače, Dopravná 22
Pietne miesto Ivan Dzurek, Rača - Malá Baňa
Pietne trampské miesto - Zlatá líška, Rača
Vladimír Holík († 1974), Šenkárka nad Račou
Antonín Kopal († 1945), Pekná cesta
Jára Cimrman, Rača - Malá Baňa
Viliam Hubený († 1945), Černockého 7
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska 1
Vlastimil Růžička (1925 - 1985), Detvianska 1
Vladimír Plicka (1890 - 1965), Plickova
Viktor Haluzický († 1941), Zálistok nad Račou
Pomník padlých, Rača
Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova 24
Móric Alster (1827 - 1894), Alstrova 121
Míľnik Červenej armády, Račianska
Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. A. Hlinku
Kamerové systémy