V bratislavskom Novom Meste sa konalo v októbri 2007 Svetové mierové fórum. Pri tejto príležitosti zasadil starosta MČ Nové Mesto Richard Frimmel a spoluzakladateľ SMF Paramhans Svámí Mahéšvaránanda Strom mieru, mladú lipku, pri jazere Kuchajda. Po roku vedľa lipky samospráva Nového mesta dala umiestniť pamätnú tabuľu. Vedľa stromu mieru bola roku 2007 realizovaná plastika nazvaná Strom života. Jej autorkou je akademická sochárka Mira Trančíková.

 

Kamerové systémy