Pamätník SNP na Partizánskej lúke pod názvom Pamätník odboja bol odhalený 31. augusta 1984. Tvorili ho sochárske diela, ktoré po roku 1989 po vandalských poškodeniach upravili a odstránili z nich početné nápisy. Monumentálna pieskovcová skulptúra troch zovretých rúk je dielom sochára Ladislava Snopeka a architektov Ferdinanda Končeka a Ľubomíra Titla. Tvorili ho ruka s päsťou, so zástavou a so sovietskym samopalom.
Autorom sprievodnej skulptúry na prístupovom chodníku v tvare partizánskej vatry bola sochárka Ladislava Snopková.
Sprievodným exponátom Partizánskej lúky je sovietske protilietadlové delo vyradené z výzbroje československej armády, rovnaký typ sa používal v závere 2. svetovej vojny.
Nevieme, ako bol pamätník obnovený počas revitalizácie Partizánskej lúky, ktorá sa vykonala v roku 2006.
Na ústrednej skulptúre a v polkruhu okolo nej na samostatných kubusoch boli nápisy, ktoré zostavil komunistický historik Viliam Plevza.

KSS pripravovala povstanie ako ľudovú revolučnú vojnu proti fašizmu ako revolúciu, v ktorej vystúpi ozbrojený ľud i armáda; Gustáv Husák.
Slovenský národný záujem - podčiarkuje povstanie v našom historickom vedomí - rieši sa v boji za pokrok, demokraciu po boku revolúcií za socializmus; Ladislav Novomeský.
Skutočnosť, že máme republiku novú, že máme štát rovnoprávnych Čechov a Slovákov, štát pracujúceho ľudu, republiku, v ktorej pracujúci ľud je pánom svojej krajiny a národ v nerozbornom zväzku s mohutným ZSSR, považujem za najväčší výdobytok Slovenského národného povstania; Klement Gottwald.
1. KSS, vedúca politická sila protifašistického boja za 2. sv. vojny bola organizátorkou protifašistického hnutia. Z jej iniciatívy už v roku 1942 vznikli prvé jánošíkovské bojové družiny na východnom a západnom Slovensku, ktoré sa stali základom ďalšieho rozvoja protifašistického hnutia.
2. Česi a Slováci sa aktívne zúčastnili na protifašistickom zápase v zahraničí. Najvýznamnejší podiel na porážke nacizmu a jeho pomáhačov mali tí príslušníci našich národov a národností, ktorí bojovali v Československej armáde a v partizánskych jednotkách v Sovietskom zväze.
3. Komunistická strana budovala protifašistické hnutie ako dôležitú súčasť pripravovaného ozbrojeného vystúpenia ľudu za národné oslobodenie V júli a auguste 1944 prichádzali na Slovensko partizánske organizátorské zložené zo sovietskych a slovenských bojovníkov. Protifašistické hnutie sa stalo masovým hnutím.
4. Partizáni spolu s povstaleckou armádou sa pričinili o ozbrojenú obranu povstaleckého územia Slovenska, na ktorom sa uskutočňovali hlboké politické a sociálne premeny. Majú nezabudnuteľné zásluhy na víťazstve národnodemokratickej revolúcie, ktorá sa začala Slovenským národným povstaním.
5. V SNP popri Slovákoch a Čechoch bojovali príslušníci národov a národností Sovietskeho zväzu, Poliaci, Bulhari, Maďari, Juhoslovania, Francúzi a antifašisti z iných krajín. Spoločnému boju, ktorého cieľom bolo urýchliť porážku hitlerovského Nemecka a jeho spojencov, vtlačili výrazné internacionálne črty.
6. Masová partizánska vojna v zimných mesiacoch 1944-1945 a oslobodzovacia misia Sovietskeho zväzu umožnila víťazne dovŕšiť zápas s fašistickým temnom a položiť základy nového života ľudu Československa.

 

Jozef Koči: Stručný sprievodca revolučnými tradíciami Bratislavy, Bratislava 1989, str. 19, 20

Kamerové systémy