Samuel Jurkovič sa narodil na Brezovej, kde je i pochovaný. Pochádzal z roľníckej rodiny, na štúdiách ho podporoval strýko. Jeho dcéra sa stala manželkou J. M. Hurbana. Pôsobil 15 rokov ako učiteľ a notár v Novom Meste nad Váhom, v roku 1831 sa presťahoval do Sobotišťa. Tam mu čoskoro zomrela manželka aj tri zo šiestich detí. V Sobotišti založil prvé úverové družstvo Gazdovský spolok ale tiež aj ochotnícky spolok. Po nezhodách s  evanjelickým kňazom Klszákom odišiel v roku 1848 do Brezovej. Po viacmesačnom azyle u švagra na moravskej Rusave a neskôr v Prahe v revolučných rokoch sa vrátil na Brezovú. Ako úradníka ho v roku 1857 preložili do Vrboviec a o dva roky pozbavili notárskeho úradu. Na starobu sa usadil u zaťa na Turej Lúke, tam aj zomrel. Zúčastňoval sa spoločensko-národného života, podieľal sa na prípravách Žiadostí slovenského národa v Nitrianskej stolici a aj prvej slovenskej povstaleckej výpravy v roku 1848, prispieval do súdobých slovenských periodík.

V bratislavskej Rači v ústí Detvianskej ulice do Námestia Andreja Hlinku odhalili v roku 1967 Jurkovičovi pomník v podobe bronzovej busty na kamennom podstavci. Autorom busty je sochár Pavel Chrťan. Na pomníku spolupracoval architekt Jozef Hauskrecht.

 

 

Kamerové systémy