Na odporúčanie profesora Karola Plicku, ktorého upútala impozantná postava ochotníckeho herca Paľa Bielika v roli Jánošíka, režisér Martin Frič osadil Bielika do hlavnej role svojho filmu Jánošík (1936). P. Bielik potom účinkoval aj v iných filmoch, ale úspech postavy z Jánošíka sa už nezopakoval. Vo vojnových časoch bol členom SND a režíroval kratšie dokumentárne filmy. Prvým celovečerným filmom režiséra Bielika boli Vlčie diery v roku 1948. S ďalších jeho filmov sa známymi stali predovšetkým Priehrada, Kapitán Dabač, Majster Kat. Bol ocenený titulmi zaslúžilý a národný umelec, v 70-tych rokoch pracoval už len ako scenárista. Pochovaný je v Urnovom háji bratislavského krematória.
Na prístupovej ceste do filmových ateliérov Koliby v Bratislave bol asi v roku 1988 osadený pomník s bronzovou sochou herca. Jeho autormi sú sochár Ladislav Snopek a architekt Ladislav Beisetzer (www.supissoch.sk).

 

Kamerové systémy