Vojenský konflikt s Rakúskom začalo Prusko obsadením rakúskej dŕžavy Holštajnska 5. júna 1866. Koncom júna v Čechách Prusi vybojovali s Rakúšanmi desiatky víťazných bitiek. V rozhodujúcej pri Hradci Králové 3. júla bojovalo asi 450 tisíc vojakov, skončila tvrdou rakúskou porážkou. Ústup cisárskej armády kryla brigáda generála Friedricha Mondela. Po bitke veliteľ rakúskej Severnej armády Ludwig von Benedek už opätovne žiadal cisára Františka Jozefa I. o kapituláciu. Cisár to odmietol a Benedeka nahradil vo velení arcivojvodom Albrechtom. Cisársky dvor sa stiahol do Pešti, ale nakoniec aj tak súhlasil s kapituláciou. Prusi sa snažili postupom cez Záhorie obsadiť Bratislavu. Na čiare Lamač - Dúbravka zaujala obranné postavenie posilnená Mondelova brigáda, ktorá mala k dispozícii 36 diel. 22. júla sa tu vybojovala posledná bitka Prusko-rakúskej vojny, známa ako Bitka pri Lamači. Pruské jednotky sa snažili prekvapiť cisárskych vojakov obchvatom cez Kamzík, ale príchodom poludnia vstúpilo do platnosti prímerie a boje utíchli.
V Bitke pri Lamači padlo asi 600 cisárskych a 100 pruských vojakov. Mŕtvi boli často pochovaní priamo na miestach bojov. Spoločný hrob s murovaným kamenným pomníkom bol aj nad Lamačom na Bielom vrchu, výbežku Klanca. Aj keď je už dnes v katastri Nového Mesta, dala náhrobok nad ním opraviť mestská časť Lamač v roku 1970. Opatrila ho novou pamätnou tabuľou, pretože staršia sa nezachovala.

 

Kamerové systémy