Obyvatelia Vajnor si uctili svojich padlých hrdinov z 1. svetovej vojny pamätnou tabuľou osadenou v otvorenej kaplnke. Tá stojí v ohradenom areáli kostola.

 

 

Rodený

Padol

 

Rodený

Padol

František Axamit
Jozef Antalic
Michal Antalic
Jozef Bednár
Jozef Benčič
Jozef Fašung
Martin Fašung
Jozef Fekete
František Gajdušek
Jozef Grebeči
František Hlavaty
Ján Hlavaty
Pavel Jangl
Martin Jaslovsky
Anton Kadnár
Martin Krištofič
Stefan Leška
Ignác Múčka
Ján Nádaždy
Viktor Nádaždy
Pavel Panák
Pavel Panák
Martin Panák
Michal Panák
Štefan Panák
Ján Polák
Matej Polák
Štefan Stach
František Škvorec

1888
1898
1895
1887
1886
1874
1890
1885
1889
1885
1880
1878
1872
1893
1877
1893
1896
1895
1882
1894
1887
1897
1884
1882
1893
1889
1880
1878
1874

1915 9/X.
1917 2/1.
1915 26/X.
1914 20/XI.
1914 30/XI.
1917 25/XI.
1915 2/VIII.
1915 8/VII.
1915 30/III.
1915 30/XI.
1915 5/II.
1915 22/II.
1917 27/VI.
1914 31/XII.
1914 3/IX
1915 13/III.
1918 20/VII.
1916 2/VII.
1914 24/VIII.
1916 21/X.
1916 24/III.
1917 28/IV.
1914 3/XII.
1919 13/II.
1915 9/IV.
1918 25/IX.
1915 17/II.
1918 24/VIII.
1914 5/X.

Ján Takáč
Štefan Vitaloš
František Zeman
František Zeman
František Zeman
Imrich Zeman
Ján Zeman
Ján Zeman
Jozef Zeman
Jozef Zeman
Karol Zeman
Pavel Zeman
Štefan Zeman
Štefan Zeman
Štefan Zeman
Štefan Zeman
Filip Zeman
Jozef Žiška
Štefan Bruder
Štefan Čík
Jozef Fekete
František Grebečí
Ján Krištofič
Jozef Krištofič
Ján Panák
Rudolf Slezák
Pavel Zeman
Ján Žiška
Alois Novák

1887
1883
1897
1893
1897
1894
1882
1887
1890
1894
1897
1888
1895
1891
1892
1885
1881
1890
1871
1881
1892
1886
1888
1891
1895
1895
1884
1892
1894

1916 18/V.
1915 3/VI.
1918 22/VI.
1916 1/IX.
1916 13/VIII.
1915 16/VI.
1915 18/VI.
1915 26/I.
1915 24/IV.
1915 2/IV.
1918 22/II.
1914 7/IX.
1916 26/VIII.
1916 16/VIII.
1915 25/VII.
1915 2/I.
1915 22/X.
1914 11/XII.
1917 25/XII.
1914 IX.
1915 24/VII.
1916 23/IX.
1916
1916 24/IX.
1915 5/IX.
1915 5/IX.
1915 6/III.
1915 29/V.
1915 11/V.

 

 

Titus Zeman (1915 - 1969), Nám. T. Zemana
Titus Zeman (1915 - 1969), kostol vo Vajnoroch
Oslobodenie Červenou armádou, Osloboditeľská
Návšteva Jána Pavla II., Nám. Titusa Zemana
Ján Pavol II., Osloboditeľská 27
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Park F. Jurigu
Kamerové systémy