Rača dala 28. októbra 1928 odhaliť pomník padlým v parku pri Detvianskej ulici. Podľa nápisu vytesaného na zadnej strane pomník zhotovil Ľudovít Ivanič z Rače podľa projektu ďalšieho račianskeho rodáka Jozefa Mesároša. Kamenárske práce na pomníku boli dielom T. Mahra.

Projektoval
JOZEF MESZÁROS
Staval
LUDEVIT JVANIČ
Kamenársku prácu spravil
T. MAHR Bratislava

 

Ako vyzerala pôvodná tabuľa s menoslovom padlých nevieme. Na pomníku 16. októbra 1949 odhalili novú pamätnú tabuľu, spoločnú pre zoznamy padlých v 1. aj 2. svetovej vojne. Venovala ju miestna odbočka Zväzu vyslúžilých vojakov a frontových bojovníkov gen. M. R. Štefánika. Na postranné nízke kubusy dala osadiť menšiu tabulu z nápisom obnovy a ďalšiu s krátkym zakladateľským nápisom.

ANDRAŠOVIČ JOZEF
BEDNARIČ LUKÁČ
BELADIČ FRANTIŠEK
BELADIČ JOZEF
BENČIČ JOZEF
BOROVSKÝ JOZEF
BRYCHTA FRANTIŠEK
BRYCHTA JOZEF
BRYCHTA ĽUDOVÍT
BRYCHTA MICHAL
BUDOVSKÝ ŠTEFAN
CÍCH ALOJZ
CÍCH ĽUDOVÍT
CÍCH ĽUDOVÍT
DADAM MATTHIAS
DADAM PAUL
DRGALA ŠTEFAN
ĎURĎOVIČ FRANTIŠEK
FEKETE GABRIEL
FEKETE ONDREJ
FEKETE ŠTEFAN
FIALA FRANTIŠEK
GSCHWENG GOTTLIEB
GSCHWENG JOZEF
GSCHWENG JULIUS
GSCHWENG MATTHIAS
GSCHWENG PAUL
GSCHWENG ŠTEFAN
HABERLAND JOZEF
HAVLOVIČ JOZEF
HALINKOVIČ JAKUB
HALINKOVIČ ĽUDOVÍT
HALINKOVIČ MICHAL
KHANDL JÁN
KHANDL JOZEF
KHANDL ŠTEFAN
KOHÚT ŠTEFAN
KOLÁRIK ANTON
KRAJČOVIČ FRANTIŠEK
KRAMPL JAKUB
KRAMPL JOZEF
KRAMPL LUKÁČ
KRAMPL RUDOLF
KRIŠTOFIČ JOZEF
LEDNÁR FRANTIŠEK
LEDNÁR LUDOVÍT
LEDNÁR MATEJ
LETENAY TOMÁŠ
LICHTENSTEIN JULIUS
1891
1896
1895
1893
1891
1887
1893
1884
1889
1877
1887
1887
1891
1897
1893
1879
1894
1892
1893
1892
1887
1888
1891
1894
1882
1896
1885
1889
1886
1883
1891
1892
1887
1891
1885
1876
1886
1892
1889
1894
1882
1885
1887
1887
1882
1895
1882
1886
1888
LOPAŠOVSKÝ PAVEL
LUKNÁR FRANTIŠEK
LUKNÁR FRANTIŠEK
MACHÁČEK ŠTEFAN
MARHOFER MATTHIAS
MATUŠ JOZEF
MATUŠ MATEJ
MATUŠ RUDOLF
MATÚŠ ŠIMON
MENCZER SAMUEL
MOLNÁR FRANTIŠEK
NOVOTNÝ FRANTIŠEK
PAJDLHAUSER GABRIEL
PALIČ ĽUDOVÍT
PALIČ VOJTECH
PAULIK JÁN
PAULIK KAROL
PERGL JAKUB
PEŠKO PETER
PETSCHÜCH GUSTAV
PETSCHÜCH CHRISTOF
POLAKOVIČ BENJAMIN
POLAKOVIČ GABRIEL
POLAKOVIČ MICHAL
RAJMA ĽUDOVÍT
RIGLER MICHAL
RUKRIGL FERDINAND
STROKENDL MICHAL
SUČANSKÝ ŠTEFAN
ŠEBELA MICHAL
ŠEBO JÁN
ŠEDIVÝ JOZEF
VAREČKA JOZEF
VIK JOZEF
VRBA ANTON
VRBA FRANTIŠEK
VRBA JÁN
VRBA JOZEF
WENG EDUARD
WENG ANDREAS
WENG PAUL
WENZL FERDINAND
WENZL GUSTAV
WENZL MICHAEL
WENZL PAUL
WENZL PAUL
WURFL FRANTIŠEK
ZACHHUBER KOLOMAN
ZVOZIL GABRIEL 
1882
1884
1896
1896
1891
1879
1895
1893
1866
1890
1875
1872
1897
1894
1896
1889
1887
1894
1876
1877
1882
1883
1892
1879
1886
1881
1891
1893
1895
1895
1894
1884
1879
1895
1891
1894
1887
1898
1894
1895
1872
1894
1893
1884
1870
1892
1881
1896
1872 
ŽITNÝ BENEDIKT     1888
NA VEČNÚ PAMIATKU PADLÝCH VOJAKOV
A PARTIZÁNOV V II. ODBOJI ZA OSLOBODENIE
Č S R
ROKU 1939 – 1945 
BEDNARIČ MICHAL
BAJBAR JOZEF
HRDLIČKA JOZEF
HROTÁK ŠTEFAN
JANATA FRANTIŠEK
KRIST JOZEF
LUKNÁR ONDREJ
IVANIČ AUGUSTÍN 
1920
1926
1920
1922
1924
1916
1916
1922 
LUKAČOVIČ ŠTEFAN
MATÚŠ ĽUDOVÍT
POLÁČEK KAROL
ŠTEFEK FRANTIŠEK
THURZO JOZEF
WILD PAVEL
ZEMAN KAROL
ŽITNÝ JOZEF 
1918
1920
1925
1915
1913
1928
1926
1907 

 

OPRAVU POMNÍKA A NOVÚ
PAMÄTNÚ DOSKU PRE PADLÝCH
VOJAKOV A PARTIZÁNOV
VENOVALA
ODBOČKA SVÄZU
VYSLÚŽILÝCH VOJAKOV A
FRONTOVÝCH BOJOVNÍKOV
GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA V RAČI
dňa 16. 10. 1949
  V UPOMIENKU SVOJIM
PADLÝM VENUJE OBEC
19 - 28 

 

V roku 1998 dala MČ Rača pomník opraviť a na postranné kubusy osadiť nové tabule z čierneho kameňa so zakladateľským nápisom a s nápisom novej obnovy. V hornej časti pravdepodobne v tej dobe upravili nápis, ktorý pôvodnejšie začínal Zomreli ste, aby.... V roku 2012 zrenovoval pomník aj prasknutú tabuľu reštaurátor Peter Pohanka. Práce na obnove stáli 3810 €.

 

Bombardovanie Rače, Dopravná 22
Pietne miesto Ivan Dzurek, Rača - Malá Baňa
Pietne trampské miesto - Zlatá líška, Rača
Vladimír Holík († 1974), Šenkárka nad Račou
Symbolický cintorín železničiarov, Rača
Antonín Kopal († 1945), Pekná cesta
Jára Cimrman, Rača - Malá Baňa
Viliam Hubený († 1945), Černockého 7
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska 1
Vlastimil Růžička (1925 - 1985), Detvianska 1
Vladimír Plicka (1890 - 1965), Plickova
Viktor Haluzický († 1941), Zálistok nad Račou
Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova 24
Móric Alster (1827 - 1894), Alstrova 121
Míľnik Červenej armády, Račianska
Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. A. Hlinku
Kamerové systémy