Červená armáda oslobodila Vajnory 2. apríla 1945. Pomník na pamäť oslobodenia Vajnor Červenou armádou odhalili 7. novembra 1965 v Parku pod lipami. Jeho autormi sú akademický sochár Pavel Chrťan a architekt Miloš Gašparec. Bratislavská mestská časť Vajnory sa v súvislosti s revitalizáciou parku rozhodla pamätník oslobodenia Vajnor preložiť na iné miesto. Po súhlasnom vyjadrení bratislavského magistrátu, Marianumu a veľvyslanectva Ruskej federácie pamätník v roku 2013 presunuli na voľnú plochu pred školou na Osloboditeľskej ulici.

 

(MÚ): Pamätníku oslobodenia Vajnor sme našli dôstojné miesto na Osloboditeľskej ulici, in: Vajnorské novinky 11-12/2013, str. 8

 

Titus Zeman (1915 - 1969), Nám. T. Zemana
Padlým v 1. svetovej vojne, Vajnory
Titus Zeman (1915 - 1969), kostol vo Vajnoroch
Návšteva Jána Pavla II., Nám. Titusa Zemana
Ján Pavol II., Osloboditeľská 27
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), Park F. Jurigu
Kamerové systémy