Keď pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko tretíkrát v septembri 2003 mal už 83 rokov a pôsobil unaveným dojmom. V deň príletu 11. septembra sa len nakrátko zastavil v Rači, pretože už vo večerných hodinách ho čakal hlavný program v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. V Rači ho privítali vtedajší správca rímskokatolíckej farnosti Miloš Kohútek a miestny starosta Pavol Bielik. Pápež požehnal obyvateľov Rače a od ich zastupiteľov dostal do daru symbol obce Račiansku frankovku.
K prvému výročiu návštevy Svätého otca v Rači pripravili pamätník z leštenej čiernej žuly. Zhotovili ho v kamenárstve pána Csögleia, ktorý ho nakoniec Rači daroval. Pamätník v septembri 2004 odhalili starosta P. Bielik a správca farnosti M. Kohútek a požehnal ho dekan Ján Formánek. Na pamätnej tabuli boli aj mená starostu a správcu farnosti, ale obyvatelia ich odstránili, keď sa verejnosť v Rači dozvedela o protiprávnom konaní starostu.

 

Slávnostné odhalenie pamätníka, in: Račiansky výber 9/2004, str. 6

 

Pri príležitosti 20. výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. sa objavila iniciatíva Inštitútu Jána Pavla II. o obnovu pôvodného pamätníka návštevy Svätého otca v Rači. Mestská časť Rača dala zhotoviť pamätník nový. Odhalili ho 11. septembra 2023 spoločne starosta Rače Michal Drotován a arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý na záver slávnostných príhovorov pamätník požehnal a posvätil.

Bombardovanie Rače, Dopravná 22
Pietne miesto Ivan Dzurek, Rača - Malá Baňa
Pietne trampské miesto - Zlatá líška, Rača
Vladimír Holík († 1974), Šenkárka nad Račou
Symbolický cintorín železničiarov, Rača
Antonín Kopal († 1945), Pekná cesta
Jára Cimrman, Rača - Malá Baňa
Viliam Hubený († 1945), Černockého 7
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska 1
Vlastimil Růžička (1925 - 1985), Detvianska 1
Vladimír Plicka (1890 - 1965), Plickova
Viktor Haluzický († 1941), Zálistok nad Račou
Pomník padlých, Rača
Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova 24
Móric Alster (1827 - 1894), Alstrova 121
Míľnik Červenej armády, Račianska
Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. A. Hlinku

Kamerové systémy