Ľudovít Krasnec bol prvým dekanom farmaceutickej fakulty, ktorá sa zriadila v roku 1952. Dovtedy sa štúdium farmácie vykonávalo na lekárskej fakulte. Ľ. Krasnec viedol v rokoch 1948 až 1950 Ústav organickej chémie na SVŠT. Dekanom založenej FaF na UK bol do roka 1954.

Pamätnú tabuľu Ľ. Krasnecovi odhalili v roku 1992 pri 40. výročí založenia FaF. Je umiestnená vo vestibule budovy UK na Ul. odbojárov.

Kamerové systémy