V Bratislave na Jarošovej ulici je pomník vynálezcu Jozefa Murgaša v podobe bronzovej busty na kamennom pylóne. V tomto prevedení tu bol pomník osadený po roku 2006, keď bola rekonštruovaná budova pošty, na ktorej bola busta umiestnená.
Busta od sochára Alexandra Trizuljaka st. v nadživotnej veľkosti bola pôvodne súčasťou širšie koncipovaného pomníka, ktorý podľa architektonického riešenia Stanislava Májka sprevádzali oblúkmi stvárnené rádiové vlny. Pomník vznikol na prelome 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia, aby dotvoril priestor budovy pošty. V dobe socializmu z ideologického hľadiska neschválili Trizuljakov zámer stvárniť postavu J. Murgaša v kňazskej reverende. Na podnet vlastníka budovy bol už v 90-tych rokoch pomník zredukovaný a oblúky zrušené.

 

Alexander Trizuljak ml.: Pomník Jozefa Murgaša, in: Spektrum - periodikum STU 9/2015, str. 3

Padlým v Bitke pri Lamači, Kamzík
František Srna (1932 - 1973), Kuchajda
Ľudovít Krasnec (1913 - 1990), Ul. odbojárov 10
František Švec (1906 - 1976), Ul. odbojárov 10
Tivadar Edl (1815 - 1882), Kamzík
Strom mieru, Kuchajda
SNP, Partizánska lúka
Prvomájová manifestácia - 1890, Cesta mládeže
Postavené Družstvom legionárov, Ursínyho
Paľo Bielik (1910 - 1983), Koliba
Padlým interbrigadistom, Mikovíniho 1
Míľnik Červenej armády, Cesta na Senec
Michal Pavlovič (1916 - 1945), Vajnorská 78
Ladislav Dérer (1897 - 1960), Limbová 5
Ján Srok - František Tibenský, Nobelova 34
Ferdinand Zimbauer (1910 - 1945), Úradnícka
Cintorín na Račianskom mýte
1. svetová vojna, Koliba
Kamerové systémy