V Bratislave na Jarošovej ulici je pomník vynálezcu Jozefa Murgaša v podobe bronzovej busty na kamennom pylóne. V tomto prevedení tu bol pomník osadený po roku 2006, keď bola rekonštruovaná budova pošty, na ktorej bola busta umiestnená.
Busta od sochára Alexandra Trizuljaka st. v nadživotnej veľkosti bola pôvodne súčasťou širšie koncipovaného pomníka, ktorý podľa architektonického riešenia Stanislava Májka sprevádzali oblúkmi stvárnené rádiové vlny. Pomník vznikol na prelome 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia, aby dotvoril priestor budovy pošty. V dobe socializmu z ideologického hľadiska neschválili Trizuljakov zámer stvárniť postavu J. Murgaša v kňazskej reverende. Na podnet vlastníka budovy bol už v 90-tych rokoch pomník zredukovaný a oblúky zrušené.

 

Alexander Trizuljak ml.: Pomník Jozefa Murgaša, in: Spektrum - periodikum STU 9/2015, str. 3

Kamerové systémy