Bol dekanom Lekárskej fakulty UK v rokoch 1946 až 1948. Organizoval štúdium farmácie, ktoré viedlo k osamostatneniu od lekárskej fakulty. V roku 1948 bol prepustený zo zamestnania, po roku začal pracovať v SAV až do svojej smrti.

Začiatkom školského roka 1999 odhalili F. Švecovi pamätnú tabuľu pri príležitosti 60. výročia založenia štúdia farmácie na lekárskej fakulte. Nachádza sa vo vestibule budovy UK na Ulici odbojárov. Pamätnú tabuľu mal F. Švec odhalenú aj na rodnom dome v Bytči. Dnes je v depozite.

Kamerové systémy