Bol dekanom Lekárskej fakulty UK v rokoch 1946 až 1948. Organizoval štúdium farmácie, ktoré viedlo k osamostatneniu od lekárskej fakulty. V roku 1948 bol prepustený zo zamestnania, po roku začal pracovať v SAV až do svojej smrti.

Začiatkom školského roka 1999 odhalili F. Švecovi pamätnú tabuľu pri príležitosti 60. výročia založenia štúdia farmácie na lekárskej fakulte. Nachádza sa vo vestibule budovy UK na Ulici odbojárov. Pamätnú tabuľu mal F. Švec odhalenú aj na rodnom dome v Bytči. Dnes je v depozite.

Padlým v Bitke pri Lamači, Kamzík
František Srna (1932 - 1973), Kuchajda
Ľudovít Krasnec (1913 - 1990), Ul. odbojárov 10
Tivadar Edl (1815 - 1882), Kamzík
Strom mieru, Kuchajda
SNP, Partizánska lúka
Prvomájová manifestácia - 1890, Cesta mládeže
Postavené Družstvom legionárov, Ursínyho
Paľo Bielik (1910 - 1983), Koliba
Padlým interbrigadistom, Mikovíniho 1
Míľnik Červenej armády, Cesta na Senec
Michal Pavlovič (1916 - 1945), Vajnorská 78
Ladislav Dérer (1897 - 1960), Limbová 5
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Jarošova
Ján Srok - František Tibenský, Nobelova 34
Ferdinand Zimbauer (1910 - 1945), Úradnícka
Cintorín na Račianskom mýte
1. svetová vojna, Koliba
Kamerové systémy