Pri oslobodzovacích bojoch 2. svetovej vojny pochovali v chotári Rače 14 vojakov Červenej armády. Štyria z nich, ktorí boli v rade pochovaní na námestí Andreja Hlinku v priestore dnešnej kruhovej križovatky, mali nad hrobmi náhrobníky v tvare betónových pylónov. Už 5. mája 1945 bol v záhlaví hrobov odhalený pamätník s veľkou päťcípou hviezdou. Aj keď hroby vojakov začiatkom roka 1946 exhumovali, pôvodný cintorín v tvare obmurovaného pódia s vysadenou zeleňou a pamätníkom pretrval naďalej. Po roku 1989 bola z pamätníka odstránená hviezda, ktorá ale tvorila jeho hlavnú výtvarnú a ideovú myšlienku. Keďže na ňom neboli žiadne nápisy a bez hviezdy už nebolo ani zrejmé, že sa jedná o pamätník, bola k nemu osadená objasňujúca pamätná tabuľa na samostatnom nosnom kubuse. Pri cestných úpravách asi v roku 2001 bol pamätník zrušený a kubus s pamätnou tabuľou umiestnili nasledujúci rok na najbližšie vhodné miesto.

Bombardovanie Rače, Dopravná 22
Pietne miesto Ivan Dzurek, Rača - Malá Baňa
Pietne trampské miesto - Zlatá líška, Rača
Vladimír Holík († 1974), Šenkárka nad Račou
Symbolický cintorín železničiarov, Rača
Antonín Kopal († 1945), Pekná cesta
Jára Cimrman, Rača - Malá Baňa
Viliam Hubený († 1945), Černockého 7
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska 1
Vlastimil Růžička (1925 - 1985), Detvianska 1
Vladimír Plicka (1890 - 1965), Plickova
Viktor Haluzický († 1941), Zálistok nad Račou
Pomník padlých, Rača
Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova 24
Móric Alster (1827 - 1894), Alstrova 121
Míľnik Červenej armády, Račianska
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. A. Hlinku
Kamerové systémy