Pri Peknej ceste nad Krasňanmi na začiatku lesa sa do začiatku nového tisícročia zachoval hrob z 2. svetovej vojny. Mramorová tabuľa z pomníka bola v tej dobe stratená, býval na nej nápis Antonín Kopal, obeť vojny (- prípadne apríl 1995), ktorý veľa neprezrádzal, ale dalo sa z neho priveľa domýšľať. Po dlhých desaťročiach sa pravdu o jeho osude pokúsil dopátrať Igor Vančo. Z výpovedí miestnych obyvateľov vedel, že Kopala zastrelili vojaci Červenej armády. Za pomoci pracovníkov MÚOP Bratislava sa mu podarilo získať osobné údaje, podľa ktorých 35-ročný Kopal býval v Bratislave, ale pochádzal z Moravy, bol ženatý, pracoval ako krajčír. Kontaktoval aj jeho vzdialenú rodinu.
Antonín Kopal sa prechod frontu 2. svetovej vojny rozhodol prečkať v dome na okraji račianskych vinohradov, bol tam spolu s inými obyvateľmi. V okolí sa nebojovalo, pretože Nemci Raču opustili ešte pred príchodom sovietskych vojakov. Druhý deň po ich príchode sa Kopal rozhodol vrátiť domov a úkryt opustil. Niekoľko sto metrov od úkrytu ho našli zastreleného ranou do čela. Tam bol aj pochovaný.
Priamo k príčine smrti je známe len svedectvo už nežijúceho obyvateľa krasňanskej horárne sprostredkované od J. Srassnera. Podľa neho Antonína Kopala bez zjavnej príčiny zastrelil z revolveru sovietsky vojak na koni. K osobe Kopala uvádza, že to mal byť mladý český chlapec bez príbuzných a rodiny, mal byť hospodárskym pomocníkom v horárni nad Krasňanmi. Udalosti mala predchádzať krádež vojakov v horárni.
Po oživenom záujme o Kopalov hrob požiadal majiteľ pozemku mesto o jeho odstránenie. V roku 2012 boli pozostatky z hrobu exhumované, spopolnené a uložené do nového hrobu na račianskom cintoríne. Premiestnili naň pomník zo starého hrobu, ktorý zhotovil kamenár Csöglei z Rače. Pomník bezodplatne zrenovoval jeho syn.
Pozn.: Na mape sme označili miesto pôvodného hrobu na Peknej ceste, dnes na ňom už stojí garáž.

 

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 147;
Jozef Strassner: Vaše listy, in: Račiansky výber 2/2011, str. 9;
Karol Hatvani: karol3.blog.pravda.sk, 21. 8. 2016

Bombardovanie Rače, Dopravná 22
Pietne miesto Ivan Dzurek, Rača - Malá Baňa
Pietne trampské miesto - Zlatá líška, Rača
Vladimír Holík († 1974), Šenkárka nad Račou
Symbolický cintorín železničiarov, Rača
Jára Cimrman, Rača - Malá Baňa
Viliam Hubený († 1945), Černockého 7
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Detvianska 1
Vlastimil Růžička (1925 - 1985), Detvianska 1
Vladimír Plicka (1890 - 1965), Plickova
Viktor Haluzický († 1941), Zálistok nad Račou
Pomník padlých, Rača
Ondrej Cyprich (1910 - 1945), Cyprichova 24
Móric Alster (1827 - 1894), Alstrova 121
Míľnik Červenej armády, Račianska
Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku
Andrej Hlinka (1864 - 1938), Nám. A. Hlinku
Kamerové systémy