Andrej Hlinka bol za kňaza vysvätený v roku 1889, pôsobil na rôznych kaplánskych miestach a od roku 1905 bol farárom v Ružomberku. V tej dobe sa už zapájal aj do politického diania. Za poburovanie a panslavizmus si odsedel vo väzení v Segedíne 33 mesiacov. Po vzniku ČSR kritizoval jej predstaviteľov a tajne vycestoval na mierovú konferenciu do Paríža, za to bol následne tiež 7 mesiacov vo väzení. Prepustili ho po zvolení za poslanca SĽS do Národného zhromaždenia. V poslaneckých funkciách zotrval až do svojej smrti v roku 1938. Od roku 1920 bol predsedom Spolku sv. Vojtecha.
A. Hlinkovi odhalili v bratislavskej mestskej časti Rača na námestí nesúcom jeho meno 22. septembra 2009 pomník s bronzovou bustou na kamennom podstavci so slovenskými atribútmi. Autormi pamätníka sú sochár Peter Nižňanský a architekt Jaroslav Procházka. Dielo realizovala mestská časť za prispenia Slovenskej národnej strany. Celkové náklady na pamätník a úpravu priestoru predstavovali takmer 60 tisíc €.

 

Kamerové systémy