Pamätník v tvare sakrálnej stavby, upomínajúci na 1. svetovú vojnu, postavil na bratislavskej Kolibe oddiel strážnych vojakov, v ktorom slúžili výtvarní umelci a ktorého členom bol aj Alojz Rigele. A. Rigele ho vytvoril spolu so sochárom M. Patinszkym v roku 1917. Inšpiroval sa antikou a do niky kamennej steny zloženej z opracovaných kvádrov vložil Madonu s dieťaťom z odliateho kameňa a stenu zakryl tympanónom, spočívajúcim na dvoch konzolách.
Pamätník by sme mohli nazývať aj Božou mukou. Jednak ju tvarom pripomína a tiež aj preto, že asi bola postavená pre vojenský lazaret, ktorý mal byť na Kolibe. V lazarete boli chorí zajatí vojaci z 1. svetovej vojny. Božia muka pravdepodobne stála pred lazaretom a na svojom mieste zotrvala až do roku 1931, keď ju premiestnili kvôli výstavbe školy. Spolu s ňou premiestnili aj kríž, ktorý bol pre lazaret zhotovený asi ešte skôr ako Božia muka. V roku 2009 bola muka aj kríž obnovené po iniciatíve Emila Malinovského a Terézie Lenczovej, ku ktorým sa pridal správca farnosti na Kramároch Marcel Kovaľ. Na obnovu Božej muky finančne prispelo 24 rodín. Zreštauroval ju sochár Jozef Barinka. Popri tom sa postavil nový kríž s plastikou Krista z príspevku 17 rodín. Oba objekty finančne podporilo aj Nové Mesto. Páter M. Kovaľ ich posvätil 14. októbra 2009.

(ak): Kríž a portál sú už vysvätené, in: Hlas Nového Mesta 11/2009, str. 3;
Viera Vojtková: Vojaci sa tradične zaujímali o Kolibu, in: Hlas Nového Mesta, apríl 2012, str. 15

 

Padlým v Bitke pri Lamači, Kamzík
František Srna (1932 - 1973), Kuchajda
Ľudovít Krasnec (1913 - 1990), Ul. odbojárov 10
František Švec (1906 - 1976), Ul. odbojárov 10
Tivadar Edl (1815 - 1882), Kamzík
Strom mieru, Kuchajda
SNP, Partizánska lúka
Prvomájová manifestácia - 1890, Cesta mládeže
Postavené Družstvom legionárov, Ursínyho
Paľo Bielik (1910 - 1983), Koliba
Padlým interbrigadistom, Mikovíniho 1
Míľnik Červenej armády, Cesta na Senec
Michal Pavlovič (1916 - 1945), Vajnorská 78
Ladislav Dérer (1897 - 1960), Limbová 5
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Jarošova
Ján Srok - František Tibenský, Nobelova 34
Ferdinand Zimbauer (1910 - 1945), Úradnícka
Cintorín na Račianskom mýte
Kamerové systémy