Pri ťažbe piesku za obcou v smere na Devínske jazero v 20-tych rokoch minulého storočia objavili tehliari početné kostrové pozostatky. V rokoch 1926-1933 lokalitu preskúmali archeológovia Jozef Zavadil a Ján Eisner. Zdokumentovali 880 hrobov pohrebiska, pričom odhadli ich celkový počet na 1200, rozdielnu časť zničila ťažba piesku. Archeológovia pohrebisko pripísali slovanskému obyvateľstvu z doby Samovej ríše. Jeho mimoriadna veľkosť svedčí o blízkosti významného centra súvekého slovanského osídlenia.
S myšlienkou vybudovať pamätník na lokalite slovanského pohrebiska prišiel člen MO MS v Devínskej Novej Vsi Juraj Strempek. Autorom pamätníka s archeologickým motívom keramiky so slovanskou vlnovkou je sochár Tomáš Polonský, ktorý ho vytesal priamo na lokalite do pieskovcovej skaly. Autorom textu na pamätníku je miestny historik Jozef Kľačka. Pamätník odhalili 28. októbra 2018.

 

(r): Pamätník slovanského pohrebiska, in: Devínskonovoveský expres 1/2019, str. 6

Bombardovanie Devínskej Novej Vsi, Opletalova 4
Nenarodeným deťom, Devínska Nová Ves
Padlým v 2. svetovej vojne, Devínska Nová Ves
Obetiam Železnej opony, Cyklomost slobody
Červenoarmejcom, Na Hriadkach
Rudo Sloboda (1938 - 1995), Slovinec - Podhorská
Prvý parný vlak, Devínska Nová Ves
Pomník padlých, Devínska Nová Ves
Matica slovenská, Hradištná 43
Masarykova obecná škola, Charkovská 1

Kamerové systémy