Rastislav, od roku 846 panovník Veľkej Moravy, povolal do krajiny kresťanských misionárov Konštantína a Metoda zo Solúna. Zomrel oslepený vo franskom zajatí.

Sochárka Ľudmila Cvengrošová vytvorila v roku 1990 epoxidovú sochu Rastislava na panovníckom stolci, ktorá bola umiestnená pred kostolom sv. Kríža v Devíne. V roku 2010 presunuli sochu na križovatku ulíc Slovienska a Brigádnická, aj keď sa už dlhodobejšie objavovali snahy o premiestnenie sochy (možno aj v bronzovom prevedení) na hrad Devín.

 

Kamerové systémy