ŽSR dali odhaliť dve rovnaké kovové pamätné tabule, ktorými si pripomenuli 150. výročie príchodu prvého parného vlaku na Slovensko, ktorý vyrazil z Viedne 20. augusta 1848. Jednu umiestnili na betónovej stéle v prístaničnom parku v Devínskej Novej Vsi a druhú odhalili 21. augusta 1998 vo vstupnej hale hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Tieto miesta boli zastávkami na trase parného vlaku.

 

Bombardovanie Devínskej Novej Vsi, Opletalova 4
Nenarodeným deťom, Devínska Nová Ves
Slovanské pohrebisko, Devínska Nová Ves
Padlým v 2. svetovej vojne, Devínska Nová Ves
Obetiam Železnej opony, Cyklomost slobody
Červenoarmejcom, Na Hriadkach
Rudo Sloboda (1938 - 1995), Slovinec - Podhorská
Pomník padlých, Devínska Nová Ves
Matica slovenská, Hradištná 43
Masarykova obecná škola, Charkovská 1
Kamerové systémy